JBGG Bijbelrooster 28 februari t/m 6 maart: Het gebed is nodig

Binnenkort is het biddag. Dat bepaalt ons er weer bij hoe bijzonder nodig we het gebed hebben. En ook hoe vaak we niet bidden naar onze wil, in plaats van naar Gods wil. Daarom: Heere, leer ons bidden.

Deze dagboekstukjes zijn eerder verschenen in het boek ‘Houvast’ – dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. Uitgegeven bij den Hertog, Houten in 2015.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Waarom is het gebed nodig?

Gij dan, bidt aldus… - Mattheüs 6: 9

De Catechismus stelt het gebed aan de orde. Net als de Wet hoort dit tot het hoofdstuk over de dankbaarheid. Antwoord 116 noemt...

Woensdag: Dank zeggen

Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften. – Psalm 50:14

Royaal biedt de kapper het pasgeknipte ventje een snoepje aan. Natuurlijk steekt die het direct in...

Donderdag: Lokstem

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. - Mattheüs 7: 7

Wat was er eerder: de kip of het ei? Dat zijn van die vragen...

Vrijdag: Van harte

God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid. - Johannes 4: 24

Gisteren hoorde je de lokstem van het Evangelie. Misschien heb je er nog...

Zaterdag: Nood leert bidden

Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U. - 2 Kronieken 20: 12b

“Jaco, je...

Zondag: Bidden - geloven - horen

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun...

Maandag: Leren bidden

Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. - Lukas 11: 1b

Hoe kun je weten dat een mens van nature onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 28 februari t/m 6 maart: Het gebed is nodig

Binnenkort is het biddag. Dat bepaalt ons er weer bij hoe bijzonder nodig we het gebed hebben. En ook hoe vaak we niet bidden naar onze wil, in plaats van naar Gods wil. Daarom: Heere, leer ons bidden.

Deze dagboekstukjes zijn eerder verschenen in het boek ‘Houvast’ – dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. Uitgegeven bij den Hertog, Houten in 2015.