JBGG-Bijbelrooster 28 januari t/m 3 februari: Man en vrouw

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Man en vrouw, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).


-Dinsdag: Dinsdag: En hij had haar lief

 In alle tijden is er sprake geweest van vriendschap, verliefdheid, verkering en liefde. Ook in de Bijbel. De Heere heeft Zelf aan Adam een vrouw gegeven als een hulp tegenover hem, want het is niet goed dat de mens alleen is. Alle dieren waren immers ook samen. En in deze geschiedenis zien we dat een knecht van Abraham ...

-Woensdag: Woensdag: En Jakob had Rachel lief

 Liefde, oprechte liefde, is nog een van de weinige bloemen uit het verlopen paradijs. De volmaakte liefde is er niet meer. Maar de Heere geeft nog liefde in het hart, zodat jongens en meisjes, mannen en vrouwen van elkaar gaan houden. Op zichzelf niets zondigs. Dat maken wij ervan. En wat is het erg wanneer we elkaar bedriegen ...

-Donderdag: Donderdag: Waar nieuwsgierigheid toe leidt

 Dina, de dochter van Jakob, is nieuwsgierig. Dat zul je best herkennen, want wie is op z’n tijd niet nieuwsgierig? Maar in het geval van Dina heeft het zeer ernstige gevolgen. Ze zoekt contact met de meisjes uit Sichem, maar het loopt uit op een verkrachting door Sichem, de zoon van Hemor. Al was hij verliefd ...

-Vrijdag: Vrijdag: Maria en Jozef ondertrouwd

 Twee jonge mensen hebben elkaar trouw beloofd. In de Bijbel heet dit ‘ondertrouwd’, vergelijkbaar met onze verloving, maar in de bijbelse tijd met een hechtere band. Zelden werd een ondertrouw verbroken. Dat is bij verkering of verloving in onze tijd anders. Daar wordt gemakkelijker over gedacht. Uit deze geschiedenis blijkt hoeveel Jozef van Maria houdt. Als ...

-Zaterdag: Zaterdag: Een lied van de liefde

Dit gedeelte wordt wel het lied van de liefde genoemd. Vanzelf gaat het hier in het bijzonder over de liefde tot God. Maar Paulus gebruikt beelden uit het dagelijkse leven en legt uit wat de ware liefde niet is, maar gelukkig ook wat die liefde wel is en waar je die liefde aan kunt herkennen. Weet jij dat ook ...

-Zondag: Zondag: Vader en moeder verlaten

 Mag je naar vriendschap, verkering, liefde en een huwelijk verlangen of is dat een zondige begeerte? Het antwoord lijkt me niet moeilijk. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zegt de Heere duidelijk dat deze verlangens bij een mens horen. Maar ’t is wel belangrijk waaruit ze voortkomen. Paulus vergelijkt de liefde van Christus tot ...

-Maandag: Maandag: Volmaakte liefde' geen vrees

Johannes wordt de apostel van de liefde genoemd. En terecht, want hij heeft geschreven over de liefde die uit God is. Daar komt alle ware liefde vandaag. Niemand heeft God lief; wij zijn haters van God en onze naaste, maar als Hij de liefde uitstort in je hart, dan ga je dat beantwoorden met wederliefde. In deze volgorde. Wij ...