">

JBGG Bijbelrooster 29 juli t/m 4 augustus

We reizen met z'n allen heel wat af tijdens de vakantie. Het thema van deze week is daarom "Onderweg". Ook in de Bijbel werd veel gereisd. Met Gods zegen en zonder Gods zegen. Lees maar mee.

Download het leesplan in PDF

Woensdag: Reizen onder Gods bescherming

Lees ook: Exodus 13 vers 21 en 22

21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom,...

Donderdag: Op reis zonder God

Naomi is met haar gezin naar Moab gekomen omdat er hongersnood in Bethlehem was. Helaas verliest ze in Moab, zowel haar man als beiden zonen aan de dood. Ze is dus haar hele familie...

Vrijdag: Een hemelreis

Elia heeft een heel bijzondere reis gemaakt. Onder de ogen van Elisa is hij meegenomen naar de hemel in een vurige wagen met vurige paarden ervoor.

Elia is één van de...

Zaterdag: Zo'n reis dus niet!

Onze reis op deze aarde is niet altijd zoals de Heere dat van ons vraagt. In Jesaja 57 lezen we over het volk Israël. Zij leven zonder God en stellen hun vertrouwen op de aardse koningen....

Zondag: Geen zin in een reis

Weerstand. Dat kun je voelen als je kijkt naar de weg die de Heere met je leven gaat. Het gaat helemaal niet zoals jij wilt. Je bent het totaal met God oneens. Je probeert of je toch niet je...

Maandag: Reizen onder een ster

Het is een geschiedenis die tot je verbeelding blijft spreken: wijze mannen uit een Oosters land die een wekenlange reis maken om een geboren Koning te zien. Wat een onderneming, zeker in die...

Dinsdag: Een vluchtreis

Nog maar net zijn de wijzen vertrokken, of Jozef krijgt een droom waarin een engel van de Heere hem verschijnt. Jozef moet met Maria en het Kind naar Egypte vluchten omdat Herodes van plan is...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 29 juli t/m 4 augustus

We reizen met z'n allen heel wat af tijdens de vakantie. Het thema van deze week is daarom "Onderweg". Ook in de Bijbel werd veel gereisd. Met Gods zegen en zonder Gods zegen. Lees maar mee.