JBGG- Bijbelrooster 3 maart t/m 9 maart: Jona

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Jona, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Gods liefde zoekt op

Ninevé is een goddeloze stad. Als de zonden van de inwoners van de hoofdstad van het Assyrische rijk op elkaar gestapeld worden, komen ze tot in de hemel. Hemelhoog is hun schuld. Die komt tot voor Gods aangezicht. Dat wil zeggen: God ziet en weet het. Dat geldt zonder twijfel ook mijn en jouw zonden. Ik kan me ...

-Woensdag: Woensdag: God zoekt vijanden

Jona heeft er geen zin in. Hij neemt de benen, of liever gezegd: een schip naar Tarsis. Hij vlucht de ander kant op. Want? Jona zou liever zien dat God Zijn goedheid zou laten preken aan de mensen van zijn eigen volk. Ninevé is de stad van de vijand. Van de vijand die ...

-Donderdag: Donderdag: God is goed voor Jona

Jona is op pad naar zijn vijanden, naar Ninevé. Want God zoekt redding van Zijn vijanden. Maar wat blijkt? De man die de boodschap brengt, heeft een even vijandig hart. En hij heeft net zo goed genadig nodig. Waarom verdrinkt Jona niet, als de matrozen hem overboord gooien? Omdat God goedertieren is. Hij wil Jona. Niet omdat Jona ...

-Vrijdag: Vrijdag: Nog veertig dagen!

 

Dit keer is Jona gehoorzaam. Hij moppert niet. De Heere zegt tegen hem: ‘Ga en preek’, en hij gaat en preekt. Midden op de markt, in de grote stad Ninevé. Het is een heel dreigende preek, maar ook een preek met een ‘heel blijde boodschap’. Waarom? Jona had ook kunnen zeggen: &...

-Zaterdag: Zaterdag: Zij geloofden aan God

Je hebt ze nog nooit gezien. Maar dat gaat wel een keer gebeuren. Wie? De mannen van Ninevé. Zij geloven het Woord van God en dus God Zelf. En ze bekering zich. Ze hebben berouw over hun zoenden. En ze roepen tot God om vergeving. En – zo is God – Hij verhoort hun gebed. Heel veel mensen ...

-Zondag: Zondag: Nog nooit gehoord

Jona is eigenlijk de zendeling van het Oude Testament. Er zijn nog steeds heel veel mensen die niet in God geloven. Ze leven onder dezelfde dreiging als de mensen van Ninevé. Ze leven in hetzelfde gevaar als wij. Maar gelukkig is er een blijde boodschap, van bekering en geloof, door het werk van de Heere Jezus. Dat heb ...

-Maandag: Maandag: Gestuurd om te preken

Jona blijft mopperen. God heeft hem gestuurd. Hij is wel Gods knecht, maar geen uitblinker. Dat geldt alle dominees. Wij zijn zondige mensen. Maar … gestuurd door God. Waarom stuurt God geen engelen om te prediken? Engelen weten niet wat genade is. Wij, net als Jona, wel. We weten hoe slecht we zijn. Daarom kunnen en willen we zo ...