JBGG Bijbelrooster 30 juni t/m 7 juli: Macht

Wie macht heeft, heeft invloed. Dat blijkt uit Bijbelgeschiedenissen, maar ook uit de nieuwsberichten die elke dag in de krant staan. Veel machthebbers maken misbruik van hun positie. Enkelen slagen erin om ook als koning, premier, directeur of voorzitter nederig en dienstbaar te blijven. Wetend dat de absolute macht alleen God toebehoort.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Schrijven met alle macht

Als je iets wilt over laten komen, dan denk je na over hoe je het zegt of schrijft. Heb je een krachtige boodschap dan gebruik je andere woorden, dan wanneer je een liefelijke boodschap...

Woensdag: Macht met een grens

God is almachtig, belijden we met de kerk van alle tijden. Kleine kinderen zeggen het soms: ‘Maar de Heere kan alles!’ Sta je daar wel eens bij stil? Heb je dat kinderlijke...

Donderdag: De Almachtige overwint

Psalm 68 wordt een danklied na een overwinning genoemd. In deze psalm zingt David over de machtige en grote daden van God in het verleden. God zal de vijanden verslaan. De vijanden van David,...

Vrijdag: De Machtige Jakobs

David heeft psalm 132 geschreven toen de ark uit het huis van Obed Edom naar Jeruzalem werd gebracht. Hij noemt de Heere verschillende keren: de Machtige Jakobs. Daarmee wil hij aangeven dat God...

Zaterdag: Strijd om macht

Toen de Heere Jezus op de aarde kwam, werd al snel duidelijk dat de duivel harder ging werken. Alles wat er gebeurde, wilde de duivel ontkrachten. Waar Jezus een wonder deed, kwam de duivel er...

Zondag: Jezus leerde als macht hebbende

Als je iets hebt meegemaakt, kan je het verhaal uit de eerste hand vertellen. Een verhaal wat je uit de mond van een oorlogsslachtoffer zelf hoort, is vele malen indrukwekkender dan een verhaal...

Maandag: De les van Jezus over macht

De Heere Jezus is onderweg met Zijn discipelen van Jericho naar Jeruzalem. Voor de derde keer voorzegd Hij dat Hij gaat lijden en sterven. Vanuit de profeten laat Hij zien dat God dit reeds...

Dinsdag: Alle macht in hemel en op aarde

De duivel gaat op deze aarde rond als een briesende leeuw. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Het lijkt soms wel dat de duivel weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft en dat hij daarom zoveel...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 30 juni t/m 7 juli: Macht

Wie macht heeft, heeft invloed. Dat blijkt uit Bijbelgeschiedenissen, maar ook uit de nieuwsberichten die elke dag in de krant staan. Veel machthebbers maken misbruik van hun positie. Enkelen slagen erin om ook als koning, premier, directeur of voorzitter nederig en dienstbaar te blijven. Wetend dat de absolute macht alleen God toebehoort.