JBGG Bijbelrooster 31 januari t/m 6 februari: Abraham, de vader aller gelovigen

Zijn leven is een voorbeeld voor ons. Ondanks dat Abraham een mens was als alle anderen, ging God een weg met hem die ons veel kan leren. Neem de kinderloosheid van Abraham en Sarah, de manier waarop God hen hierin op de proef stelde en hun ongeloof. Of de manier waarop hij bad voor het behoud van de rechtvaardigen in Sodom. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Veilig achter het Schild

Veilig achter het schild

Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot. – Genesis 15:1b

Zie je daar Abram zitten? Na de strijd met...

Woensdag: Zie omhoog

Zie omhoog

En hij geloofde in de HEERE, en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. – Genesis 15:6

Al tien jaar leefde Abram in het land Kanaän...

Donderdag: Vergeten om God te vragen

Vergeten om God te vragen

En Abram hoorde de stem van Saraï – Genesis 16:2b

Wat duurt wachten lang! Vast en zeker ken je momenten in je...

Vrijdag: Het teken van het verbond ontvangen

En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u – Genesis...

Zaterdag: De voorbidder en de Voorbidder samen

Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN – Genesis 18:22b

We zingen het wat vaak: Gods verborgen omgang vinden zielen, waar Zijn vrees in woont....

Zondag: Gedenk aan Lot

Gedenk aan Lot

Maar hij vertoefde (…) en Abraham maakte zich dezelfde morgen vroeg op – Genesis 19:16a en 27a

Wat zouden wij het dwaas...

Maandag: De vreemdeling verwacht een stad

Abraham was een tentbewoner, dat weet je. Geen vaste woning was zijn deel, maar steeds weer moest hij zijn tenten opzetten en afbreken. In het land van de belofte was in feite geen vierkant...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 31 januari t/m 6 februari: Abraham, de vader aller gelovigen

Zijn leven is een voorbeeld voor ons. Ondanks dat Abraham een mens was als alle anderen, ging God een weg met hem die ons veel kan leren. Neem de kinderloosheid van Abraham en Sarah, de manier waarop God hen hierin op de proef stelde en hun ongeloof. Of de manier waarop hij bad voor het behoud van de rechtvaardigen in Sodom.