JBGG-Bijbelrooster 31 juli t/m 6 augustus: Rechtvaardig door het geloof

Hoe wordt je rechtvaardig voor God? Niet door de wet, niet door eigen prestaties, maar alleen door het geloof in de Zoon van God. Dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereforeerde Gemeenten (JBGG) staat daar deze week met je bij stil.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Rechtvaardig voor God

Denk je wel eens over rechtvaardigheid? Soms zeg je misschien: ‘Dat vind ik onrechtvaardig.’ Maar is dat altijd terecht? Wat is eigenlijk ‘rechtvaardig’? Alles wat...

Woendag: Door het geloof rechtvaardig

Onze levensvraag moet zijn: ‘Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?’

In de dagtekst zegt Paulus dat de rechtvaardigheid in het...

Donderdag: Niet rechtvaardig door de wet

Het wordt wel eens makkelijk gezegd dat we onze zaligheid niet kunnen verdienen. Maar als je de Heere lief krijgt, ga je het toch proberen. Belangrijk wordt dan het gebed van Paulus:...

Vrijdag: Het geloof is een gave van God

Het is een hele les om te leren dat we zalig worden uit genade alleen. Als we geleerd hebben dat we het met onze werken niet kunnen verdienen, denken we soms nog het met ons geloof te verdienen....

Zaterdag: Inwendige strijd

Als God een zondaar bekeert, dan ligt soms heel zijn innerlijke leven overhoop. We noemen dat een ‘inwendige strijd’. Bij een strijd zijn er twee machten en die zijn er ook in die...

Zondag: De verlossing in Christus Jezus

Niet iedereen wil verlost worden. Als je denkt vrij te zijn, verlang je niet naar bevrijding. Een gebondene, een gevangene, die verlangt ernaar. Je weet dat in onze Catechismus gesproken wordt...

Maandag: Alle roem voor Christus

Paulus heeft de inhoud van zijn preken samengevat in de woorden ‘Jezus Christus, en Die gekruisigd’. Waarom deed hij dat? Omdat hij geleerd had dat wij eerrovers geworden zijn, die...

Leesplannen

JBGG-Bijbelrooster 31 juli t/m 6 augustus: Rechtvaardig door het geloof

Hoe wordt je rechtvaardig voor God? Niet door de wet, niet door eigen prestaties, maar alleen door het geloof in de Zoon van God. Dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereforeerde Gemeenten (JBGG) staat daar deze week met je bij stil.