">

JBGG Bijbelrooster 31 maart t/m 6 april: Verlossingswerk

In deze lijdensweken denk je na over het lijden en sterven van de Heere Jezus, Gods Zoon. Hij ging die lijdensweg om zondaren te kunnen verlossen. Daarom maakte de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) voor deze week een Bijbelrooster met het thema "Verlossingswerk".

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Gods Woord vervuld

Gods Woord gaat in vervulling. Alles wat er met de Heere gebeurt, is voorzegt. Misschien vraag je jezelf wel af waarom het lijden dat op deze manier moest. Had het niet anders gekund? Moest Hij...

Woensdag: Gods raad onthuld

Christus moest deze weg te gaan. Hoe zwaar was het lijden in de Hof van Gethsemane. Hoe zwaar was het dat Hij gegeseld en bespot werd bij Pilatus. Maar het gaat nog verder. Het volk roept...

Donderdag: Gods wil geschiedt

De Schrift moest vervuld worden. Is het je wel eens opgevallen hoeveel heidenen bij de dood van Christus betrokken zijn? Denk aan Pilatus, de hoofdman, maar ook de soldaten. God regeert de...

Vrijdag: Eerste schepping geweest

Wat een vreemd zaak, toch? De Joden hebben net de opdracht gegeven om Jezus te kruisigen. Ze hebben er vol vermaak bij staan kijken. Maar dan ineens beseffen ze dat de lichamen daar niet kunnen...

Zaterdag: Nieuwe scheppingskracht

Nicodemus was bij Hem geweest in de nacht met zoveel vragen. Hier zie je wat de uitwerking is. Nee, de Heere doet geen half werk. Als Hij Zijn werk begint dan maakt Hij het ook af.. Dat moet...

Zondag: Vernieuwing door Christus

Waar is dit lijden van Christus nu nodig voor geweest? Je weet het, je bent onderweg naar de eeuwigheid. Er zijn slechts twee wegen. Wat is de weg waar jij op wandel? Als je door genade in...

Maandag: Vernieuwing door bloed

De offerdienst van het Oude Testament was een voorbeeld van de dienst in het Nieuwe Testament. Zoals de hogepriester een keer in het jaar het heilige der heiligen in ging met bloed, zo is ook de...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 31 maart t/m 6 april: Verlossingswerk

In deze lijdensweken denk je na over het lijden en sterven van de Heere Jezus, Gods Zoon. Hij ging die lijdensweg om zondaren te kunnen verlossen. Daarom maakte de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) voor deze week een Bijbelrooster met het thema "Verlossingswerk".