JBGG-Bijbelrooster 4 t/m 10 juni 2019: God de Heilige Geest is eeuwig

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema God de Heilige Geest is eeuwig, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De Heilige Geest is waarachtig God

‘Zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren.’

De Heilige Geest is waarachtig God. Dit zien we heel duidelijk in de geschiedenis van Ananias en...

Woensdag: De Heilige Geest is een persoon

‘Welke in orde is de derde Persoon der Drievuldigheid, van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon.’

De Heilige Geest is niet maar...

Donderdag: De uitgang van de Heilige Geest

‘Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat.’

Dit artikel begint met: 'Wij geloven en belijden'. De uitgang van de...

Vrijdag: En van de Zoon

‘... van de Vader en de Zoon...’

De Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Om deze laatste woorden (in het Latijn is dat 'filioque') is in de kerkgeschiedenis...

Zaterdag: De uitstorting van de Heilige Geest

Als de Heere Jezus Zijn werk op aarde volbracht heeft en ten hemel zal varen, roept Hij Zijn discipelen op om te wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. In Lukas 24 vers 49 zegt Hij:...

Zondag: Het werk van de Heilige Geest

De Heilige Geest is waarachtig God. Zijn werk is scheppen. De dingen die niet zijn, roepen alsof ze er waren. In de Geloofsbelijdenis van Nicea staat van de Heilige Geest: 'Die Heere is en...

Maandag: De zonde tegen de Heilige Geest

Over de zonde tegen de Heilige Geest lezen we in Mattheüs 12. De Heere Jezus heeft een bezetene, die blind en stom was, genezen. Al de scharen ontzetten zich daarover. Maar de...

Leesplannen

JBGG-Bijbelrooster 4 t/m 10 juni 2019: God de Heilige Geest is eeuwig

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema God de Heilige Geest is eeuwig, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).