JBGG-Bijbelrooster 5 t/m 11 mei: Bevrijding

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bevrijding, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Uit het diensthuis uitgeleid

Uit Fararo’s handen zijn de Israëlieten ontkomen. Juichend hebben ze Egypte achter zich gelaten. Gods almachtige hand heeft hen verlost. Met goud en zilver beladen, met grote kudden...

Woensdag: De wolk- en voorkolom

Aan de morgen van de derde dag, nadat de Israëlieten uit Egypte gegaan waren, verscheen plotseling het wonderteken van de wolk- en vuurkolom. Ze waren inmiddels gekomen aan de rand van de...

Donderdag: Strijd en overwinning

We zien de stammen Israëls vandaag in een moeilijk parket. Pal voor hen strekt zich het water uit van de Rode Zee, rondom hen zijn de bergen en achter hen is...

Vrijdag: Door de Rode Zee

De Heere Jezus heeft een woord gesproken dat allen die op de leerschool van genade gekomen zijn, met hun hart beleven. Ik bedoel dit: “Die dingen, die...

Zondag: Elim

Een bijzonder liefelijke plaats is Elim voor de Israëlieten geweest. Grote bomen gaven hun heerlijke schaduw, twaalf waterfonteinen gaven elke staf een heerlijke verkwikking. Daar mag het...

Maandag: Met Manna, hemels brood, verzadigd

Door de eenzame hete woestijn Sin trekken daar de nakomelingen van Jakob. Een miljoenenvolk, dat mogen we gerust aannemen. Zwaar valt de tocht door dat barre oord, en het wordt nog zwaarder,...

Leesplannen

JBGG-Bijbelrooster 5 t/m 11 mei: Bevrijding

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bevrijding, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).