JBGG Bijbelrooster 7 t/m 14 november: Jij in 2020

Het thema van de jongerendag van de JBGG is ‘Jij in 2020’. Naar aanleiding van dit thema zijn een aantal dagboekstukjes samengesteld rondom dit thema.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Jij en bezorgd zijn

Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? – Mattheüs 6:27

In de zorgsector kunnen ze heel wat mensen gebruiken....

Woensdag: Jij en zoeken

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. – Mattheus 6:33

Er is een spel met allerlei zoekopdrachten. Je...

Donderdag: Jij en de gemeente

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. – 1 Korinthe...

Vrijdag: Jij en christen zijn

Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks – Daniël 1:8

Jongens...

Zaterdag: Jij en je beroep

Want wij hebben niet in de wereld gebracht; het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. - 1 Timotheüs 6:7

Ook jij hebt van de Heere gaven gekregen....

Zondag: Jij en jouw muziek

Ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek, zo zult gijlieden nedervallen en...

Maandag: Jij en de eeuwige toekomst

Zie, Hij komt met de wolken – Openbaring 1:7

Hij komt! Dat is eigenlijk in het kort de inhoud van het wonderlijke boek Openbaring. De Heere Jezus zal wederkomen naar de...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 7 t/m 14 november: Jij in 2020

Het thema van de jongerendag van de JBGG is ‘Jij in 2020’. Naar aanleiding van dit thema zijn een aantal dagboekstukjes samengesteld rondom dit thema.