">

JBGG Bijbelrooster 8 t/m 14 maart: Die geleden heeft

"Die geleden heeft onder Pontius Pilatus..." Deze woorden hoor je elke zondag als de 12 artikelen worden voorgelezen. Ze zijn overbekend, maar wat houdt dat "geleden" nu precies in? De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) maakte er dit Bijbelrooster over.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Geleden

Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend...

Woensdag: Gedragen

Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt.

Galaten...

Donderdag: Krank gemaakt

Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en...

Vrijdag: Zonde voor ons gemaakt

Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

2 Korinthe 5:21

Christus had geen zonde....

Zaterdag: Verzoening

Welke God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de...

Zondag: Veroordeeld

Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen: Zie, ik breng Hem tot ulieden uit, opdat gij weet, dat ik in Hem geen schuld vind.

Johannes 19:4

De Heere Jezus...

Maandag: Het kruis

Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Galaten...

Leesplannen

JBGG Bijbelrooster 8 t/m 14 maart: Die geleden heeft

"Die geleden heeft onder Pontius Pilatus..." Deze woorden hoor je elke zondag als de 12 artikelen worden voorgelezen. Ze zijn overbekend, maar wat houdt dat "geleden" nu precies in? De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) maakte er dit Bijbelrooster over.