JBGG Bjibelrooster 12 t/m 19 januari: IJdelheid

In het Bijbelboek Prediker staan veel wijsheden. Sommige uitdrukkingen, zoals alles is ijdelheid of er is niets nieuws onder de zon, worden ook gebruikt door seculiere mensen anno 2016. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten steekt met dit Bijbelrooster verder de diepte in. Omdat dit leven tijdelijk en vergankelijk is.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Is alles ijdelheid?

Veel mensen vinden het boek Prediker te negatief. Het lijkt wel of er geen goed meer in de wereld is. Die mensen lezen òf de Bijbel niet goed, òf ze willen er niet aan dat de vloek...

Woensdag: Vergankelijk goed

Hoewele we allemaal weten dat onze bezittingen op aarde vergankelijk zijn, gaan we er toch dikwijls mee om of we ze eeuwig zullen bezitten. Daarom zegt de Prediker: Die het geld liefheeft,...

Donderdag: Schoonheid in vergankelijkheid

Als je zo steeds over de vergankelijkheid hoor en leest en de schaduw van de dood over je leven ziet vallen, dan kan dat je gedachten verwarren. In die verwarring zie je niet meer wat goed is op...

Vrijdag: Gods eeuwigheidswerk

In het begin van deze week hebben we al opgemerkt dat de Prediker zegt, dat alle ijdelheid is. Tegenover de vergankelijkheid die er is door de zonde, stelt hij het eeuwige werk van God in de...

Zaterdag: Arbeid en rust

Arbeid wordt dikwijls te laag aangeslagen. Een werkwillige werkeloze – er zijn helaas ook luiaards – weet dat arbeid een zegen is. God gaf de mens in het paradijs te arbeiden. Dit...

Zondag: IJdele woorden

Dromen zijn bedrog, hoor je nogal eens zeggen. Inderdaad kunnen in de slaap in onze geest allerlei verwarde en onzinnige voorstellingen en gebeurtenissen rijzen. Dit neemt niet weg dat de Heere...

Maandag: Je wordt bij je naam genoemd

Sommige mensen denk dat een preek altijd voor een ander is. Ze lezen ook de Bijbel of er alleen iets voor andere mensen in staat. Als hun gevraagd wordt, of ze nooit aangesproken worden, zeggen...

Leesplannen

JBGG Bjibelrooster 12 t/m 19 januari: IJdelheid

In het Bijbelboek Prediker staan veel wijsheden. Sommige uitdrukkingen, zoals alles is ijdelheid of er is niets nieuws onder de zon, worden ook gebruikt door seculiere mensen anno 2016. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten steekt met dit Bijbelrooster verder de diepte in. Omdat dit leven tijdelijk en vergankelijk is.