LCJ-Bijbelrooster 24 t/m 30 december: Spreken in de stilte

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Spreken in de stilte, spreekt God of spreek jij?, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Heer, ik hoor van rijke zegen

Een opbrengst van 10.000,6000 of minimaal 3000 procent: dat mag wel rijke zegen heten. En daar hóren we ook van! Juist in landen waar christenzijn zo moeilijk is, bijvoorbeeld China,...

Woensdag: Er was geen rust

Het kerstevangelie zet in met een schrijnend bericht. Er is geen plaats voor de komende Jezus en Zijn ouders in de herberg. En dat terwijl een herberg toch een plek was van rust, geborgenheid en...

Donderdag: Vrede op aarde?

Op vele plaatsen en uit vele monden zal op de kerstdagen het ‘Ere zij God’ worden gezongen. Het is ook een prachtig lied en we zingen het ongetwijfeld met bepaalde gevoelens. Maar...

Vrijdag: Stilte, ook als het spannend wordt

 

Voelen we de spanning in deze uitleg van Jezus? Hij komt op ons af met ‘het woord van het koninkrijk’. En ‘koninkrijk’ is een machtswoord: God wil en zal...

Zaterdag: Hoe vinden wij stilte in de strijd?

De Amalekiet Haman is begonnen aan zijn laster- en moordcampagne. De kern van zijn gedachtegang is: de Joden zijn anders dan wij, praten anders dan wij, doen anders dan wij, dienen de koning...

Zondag: God spreekt!

Op de trappen van de Romeinse kazerne in Jeruzalem staat een man. De soldaten om hem heen moeten hem beschermen tegen de dringende menigte. Het volk wil deze man grijpen en doden! Maar Paulus...

Maandag: De Heere regeert

Asaf, de dichter van dit lied, bidt om Goddelijke hulp in de zware omstandigheden waarin land en volk zich bevinden. Kan hij zonder meer op die hulp rekenen? Nee – Israël heeft het...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 24 t/m 30 december: Spreken in de stilte

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Spreken in de stilte, spreekt God of spreek jij?, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).