LCJ Bijbelleesrooster 13 t/m 19 maart: Zingen over Jeruzalem

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) staat deze week met je stil bij Psalm 122: Zingen over Jeruzalem.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een opwekkingslied

Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Dat is toch een zuiver lied tot opwekking! Met de modder van Mesech aan hun voeten, breekt de jubel uit: "Onze voeten staan in uw poorten, o...

Woensdag: Ik ben verblijd

Heerlijk wanneer je blijde mensen ontmoet. Vooral wanneer ze met reden echt blij zijn. In deze psalm horen we een getuigenis van mensen die blij zijn wanneer anderen tegen hen zeggen: wij zullen...

Donderdag: Pelgrim of toerist?

Ben jij wel eens in Jeruzalem geweest? Hoe ben je daar geweest: als pelgrim of als toerist? Maakt dat dan verschil? Zeker, een pelgrim kijkt anders naar Jeruzalem dan een toerist. Een pelgrim...

Vrijdag: Vrede voor Jeruzalem

We worden opgeroepen om te bidden voor de stad van de vrede en voor de vrede van de stad. In wezen is er maar één stad! In het laatste Bijbelboek lezen we dat Babel, als hoer, en...

Zaterdag: Bid voor Jeruzalem

Letterlijk betekent Jeruzalem: stad van de vrede. Nu de dichter in de stad Gods de God van de vrede heeft ontmoet in de offers op het altaar het heiligdom, komt hij daar niet meer van los. Hij...

Zondag: Het goede voor u zoeken

Wat is het goede? In de beschrijving van het evangelie lezen we de ene keer over het goede en op een andere plaats over de Heilige Geest, wanneer het gaat over het bidden. Zal God Zijn Geest...

Maandag: Jeruzalem

In deze psalm vielen twee dingen op: de intense vreugde om Jeruzalem en het gebed voor Jeruzalem. Dit niet om de stad als zodanig, maar om het wonen van de Heere daarin. God is overal, maar Hij...

Leesplannen

LCJ Bijbelleesrooster 13 t/m 19 maart: Zingen over Jeruzalem

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) staat deze week met je stil bij Psalm 122: Zingen over Jeruzalem.