LCJ Bijbelleesrooster 17 t/m 23 april: De psalmen, een kostbare schat

Troost, hoop, bemoediging, herkenning, enzovoort... De psalmen betekenen vaak veel voor een christen. Jongerenorganisatie Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week met je na over de betekenis van de psalmen.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Een lamp voor mijn voet

Een nieuw beeld kiest de dichter om het Woord van God aan te duiden. Hij ziet zich door de duisternis gaan. Het pad door dit leven gaat niet altijd over zonovergoten wegen, licht en helder. Er...

Woensdag: Hoop op God

Het is wel zaak dat wij de geestelijke zaken die in dit lied aan de orde komen persoonlijk kennen. Hebben we de boodschap van Gods vergeving voor kennisgeving aangenomen, of? Ik denk soms wel...

Donderdag: God is barmhartig

De vergelijking van Israëls God en de afgoden geeft nog meer reden tot lofzang. Israëls God is niet alleen oneindig groter; Hij is ook geheel anders. Hij heeft Zich met Israël...

Vrijdag: Bidden voordat we bidden

Een bijzondere zaak? In Psalm 141 is dat aan de orde. De dichter bidt voordat hij gaat bidden: Heere, neem mijn zwak en schuldige gebed aan. Wilt U mijn gebed beschouwen als een reukwerk en het...

Zaterdag: Schuldbesef

Psalm 143 is één van de zeven boetepsalmen met een rijke inhoud. In dit gedeelte bidt de dichter: ‘Ga niet in het gericht met Uw knecht, want niemand die leeft zal voor Uw...

Zondag: Loven is een vorm van leven

Het laatste dele van de Psalmbundel vanaf psalm 145 tot 150 bestaat uit liederen die vol zijn van het bezingen van de lof op de HEERE. Wie geestelijk leeft, kent de ademhaling van de ziel, het...

Maandag: God als bron van kracht

Ook Gods kinderen hebben hun tijden van twijfel, ongeloof en moedeloosheid. Denk maar aan de profeet Elia. Wat was hij moedig op de Karmel, maar even later ligt hij moedeloos onder een...

Leesplannen

LCJ Bijbelleesrooster 17 t/m 23 april: De psalmen, een kostbare schat

Troost, hoop, bemoediging, herkenning, enzovoort... De psalmen betekenen vaak veel voor een christen. Jongerenorganisatie Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week met je na over de betekenis van de psalmen.