LCJ-Bijbelleesrooster 17 t/m 23 juli: Op reis

Niet alleen deze zomervakantie gaan veel mensen op reis. Want ieder mens is al op reis. Naar een ontmoeting met God. Daar wil het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) deze week met je bij stilstaan.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Abraham gaat op reis

Met Gods spreken begint alle leven. Hij sprak tot Adam en Eva. Hij vroeg: Kaïn: Waar is je broer? Noach gaf Hij opdracht om een ark te bouwen. We zijn nu generaties verder. De familie heeft...

Woendag: God is er bij op Jacobs reis

Jacob ziet en hoort veel. De HEERE gaat spreken. Het kernpunt van wat God zegt, ligt in de woorden: ‘Ik ben de HEERE’, dat is: de God van het Verbond. O, Jacob al heb je het totaal...

Donderdag: Op reis met Gods bescherming

Voordat Ezra en de anderen op reis gaan, schrijft Ezra een tijd voor om te vasten. Dat is een Bijbels gebruik dat wij misschien ten onrechte niet meer doen. Ze eten niets, om zo al hun tijd en...

Vrijdag: Behouden aankomst

De Perzische koning heeft Ezra voor de offerdienst veel gouden en zilveren vaten meegegeven. Hij laat die dragen door de Levieten. Het was immers hun werk om alle dingen van het heiligdom te...

Zaterdag: De reisgids van een christen

Kijk ze eens gaan! Een dagje naar het strand: mannen, vrouwen en kinderen. In deze zomermaanden kun je het je helemaal voorstellen… maar het heeft ook iets verrassends. De hele groep gaat...

Zondag: Paulus’ reis naar Jeruzalem

Onderweg naar Jeruzalem krijgt Paulus een waarschuwing dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan. In Caesarea profeteer ene Agabus dat Paulus, wanneer hij naar Jeruzalem gaat, gebonden zal worden en...

Maandag: Paulus’ reis naar Rome

Zo is Paulus gereisd van Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, naar Rome, de hoofdstad van de wereld. Dat was niet alleen de weg van Paulus, maar die van het Evangelie. Gods beloften zijn...

Leesplannen

LCJ-Bijbelleesrooster 17 t/m 23 juli: Op reis

Niet alleen deze zomervakantie gaan veel mensen op reis. Want ieder mens is al op reis. Naar een ontmoeting met God. Daar wil het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) deze week met je bij stilstaan.