LCJ-Bijbelrooster 1 t/m 7 januari: Een nieuw begin

Het nieuwe jaar is begonnen. Wie weet wat ons dit jaar te wachten zal staan. Ons leven verandert, maar God blijft dezelfde, zo blijkt uit dit Bijbelrooster. Laten we op Hem vertrouwen!

Dit Bijbelleesrooster werd in 2016 ook gepubliceerd.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Je enige troost van generatie tot generatie

Mozes heeft twee-derde van zijn lange leven in woestijnen tussen Egypte en Israël doorgebracht. Hij weet wat uitzichtloze wegen zijn, in gloeiende hitte met kwellende dorst, door wolken...

Woensdag: God is een Woning

De Heere Die een toevlucht is, biedt ook beschutting en een woning. Mozes spreekt over zijn houvast in die jaren dat hij door de wildernis zwierf. De eeuwige God was hem tot een woning; er waren...

Donderdag: Ons leven

Vandaag wordt ons ons leven getekend; het is een slaap, een droom. Het is als oosters gras; ’s morgens bloeit het en ’s avonds wordt het afgesneden en het verdort. Zelfs duizend...

Vrijdag: Wat gaat ons leven snel

Wat gaat een jaar, een maand, een week een dag snel voorbij. Dit jaar is alweer bijna om. Waar zijn de jaren gebleven, zegt een oudere. Mozes zegt in dit lied: wij brengen onze jaren door als...

Zaterdag: Optellen of aftellen?

Mozes spreekt in de binnenkamer met zijn God. Hij heeft om zich heen gekeken voor hij ging bidden en hij heeft de talloze graven gezien die in de woestijn zijn gedolven. De dood achtervolgt hen;...

Zondag: Gods tijd is de beste tijd

Hoe lang nog? Als er een ernstige ziekte in ons leven is of we hebben te maken met verdriet of zorgen kan die vraag zo sterk boven komen; hoe lang nog? Als er dan het verlangen is om met...

Maandag: Einde en nieuw begin

Nee, Petrus is hier geen onheilsprofeet die het einde van de wereld aankondigt. Zeker, de apostel spreekt in vers 7 over het naderende einde van alle dingen. Maar dat is niet de boodschap van...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 1 t/m 7 januari: Een nieuw begin

Het nieuwe jaar is begonnen. Wie weet wat ons dit jaar te wachten zal staan. Ons leven verandert, maar God blijft dezelfde, zo blijkt uit dit Bijbelrooster. Laten we op Hem vertrouwen!

Dit Bijbelleesrooster werd in 2016 ook gepubliceerd.