LCJ Bijbelrooster 1 t/m 7 november: Vreemdeling of vrijbuiter?

Als christen zijn we geroepen om vreemdeling te zijn op aarde. We wonen hier tenslotte niet voor altijd. Als het goed is, is de hemel ons eeuwig thuis. Of zijn we nog vrijbuiter? Dit Bijbelrooster is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Woon als vreemdeling in dit land

In Gerar, een stad aan de zuidgrens van Palestina, dichtbij Gaza, verscheen de Heere aan Izaäk. Er was honger in het land. Wat moest Izak doen? Blijkbaar lag het in het voornemen om naar...

Woensdag: Mozes vluchtte voor Farao

Mozes is inmiddels een volwassen man. Hij heeft zijn vorming ontvangen aan het hof, bij de dochter van Farao. Toch trekt zijn hart naar zijn eigen volk, dat van Israël. Een man van Egypte...

Donderdag: Recht aan wees en weduwe

Gods trouwe zorg en bewaring in het leven van Zijn volk vraagt om dankbare erkenning. Mozes houdt het volk hier de spiegel voor. ‘Wat vraagt de Heere van u? Toch niets anders dan hem te...

Vrijdag: Ook de vreemdeling

Nadat de grenzen van het land zijn vastgesteld, vindt de verdeling ervan plaats. Daarbij valt het op dat niet alleen de twaalf stammen van Israël, oorspronkelijke Joden dus, maar ook...

Zaterdag: Jezus over vreemdeling zijn

De mensenzoon – met die naam noemt Jezus Zich geregeld in het evangelie. Maar dán vaak als de Herder die verloren mensen zoekt en Zijn leven voor ze inzet. Juist in de...

Zondag: Op de vlucht om het Woord te verkondingen

Tot nog toe wisten de Joodse leiders hun ergernis over de groeiende groep volgelingen van Jezus te bedwingen. Ze moesten ook wel: de meerderheid van het volk stond sympathiek tegenover deze...

Maandag: Een nieuw begin

Het was de profeet Jesaja die namens God al mocht profeteren: ‘Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ (Jes. 65: 17). Die belofte van God wordt nu werkelijkheid. De eerste...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 1 t/m 7 november: Vreemdeling of vrijbuiter?

Als christen zijn we geroepen om vreemdeling te zijn op aarde. We wonen hier tenslotte niet voor altijd. Als het goed is, is de hemel ons eeuwig thuis. Of zijn we nog vrijbuiter? Dit Bijbelrooster is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).