LCJ-Bijbelrooster 11 t/m 17 juni: Paulus’ lessen uit de tweede Korinthebrief

De apostel Paulus heeft veel brieven geschreven. Wat je kunt leren van de tweede brief die hij schreef aan de gemeente in Korinthe. Daarover denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) graag met je over mee.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De juiste volgorde

Het is echt hartverwarmend zoals de gemeenten in Macedonië hun offervaardigheid getoond hebben. De kerkenraden hoeven geen ‘bedelbrieven’ rond te sturen, de penningmeester...

Woensdag: Het diepste motief

Jezelf aan de Heere geven en daarna aan de broeders, zagen we gisteren. Maar hoe kan dat? Waar is dat op gebaseerd? Daarop geeft de apostel in vers 9 het antwoord: de Heere Jezus Christus heeft...

Donderdag: Bijzondere ervaringen

In deze tijd, waarin mensen ‘kicken’ op hun gevoel, kan iemand met bijzondere ervaringen op een aandachtig gehoor rekenen. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon: de...

Vrijdag: Aan de grond blijven

We hebben allemaal gist in de schoenen. De zonde van de hoogmoed zit er sinds onze val in Adam zo diep bij ons in, dat we alles aangrijpen om onszelf de lucht in te steken. Het wordt nog...

Zaterdag: De proef op de som

Wat gaat het ons vaak makkelijk af om anderen te beoordelen. Onder de Korinthiërs hadden ze het oordeel over Paulus wel klaar: gezakt. Maar dan keert Paulus het om: ‘Kijk nu zelf eens...

Zondag: Opdracht en belofte

We gaan naar het einde van de brief. Als een moeder aan een van haar kinderen een brief schrijft, of beter gezegd: mailt, dan kan het vóórkomen dat ze aan het eind nog een paar...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 11 t/m 17 juni: Paulus’ lessen uit de tweede Korinthebrief

De apostel Paulus heeft veel brieven geschreven. Wat je kunt leren van de tweede brief die hij schreef aan de gemeente in Korinthe. Daarover denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) graag met je over mee.