">

LCJ Bijbelrooster 16 t/m 22 juni: Snoeien om te groeien

Christus is de ware Wijnstok, en ware gelovigen zijn de ranken. God als de Landman snoeit, "opdat zij meer vrucht drage".

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Gelijk een vader doet

Er is één aspect aan de moeiten die de Hebreeën ondervinden, waarover in de brief nog niet uitgebreid gesproken is. Dat betreft de wijze bedoeling die God de Vader heeft met...

Woensdag: Naar God zoeken

Elifaz, de wijze vriend uit Theman, zegt best mooie en wijze dingen. Hij maakt de verkeerde toepassing: God kan niet onrechtvaardig handelen, dus moet het lijden van Job de straf zijn op zijn...

Donderdag: Hij doet smart aan en Hij verbindt

De woorden van vers 18 lezen we soms in rouwadvertenties. Dat is een teken dat ze mensen aanspreken en herkenning oproepen. Begrijpelijk. De Heere kastijdt (bestraft) mensen die Hij liefheeft....

Vrijdag: Gods landarbeiders

Het komt nogal eens voor dat mensen een speciale binding aan een bepaalde dominee hebben. Dat is ook wel begrijpelijk als die voorganger het middel in Gods hand mocht zijn om je tot Christus te...

Zaterdag: Alles wat je nodig hebt

Petrus gebruikt hier een ontroerend beeld: een pasgeboren kind dat melk drinkt aan de borst van de moeder. Wat is zo’n klein hummetje soms gulzig en gretig. Het heeft honger en...

Zondag: De ongerechtigheid verzoend

Dit is toch wel het hart van het Evangelie: dat God je ongerechtigheid verzoent en je zonde wegdoet. Jesaja wijst op de dag, waarop Israël dat zal ervaren. Hij ziet Gods volk verstrooid...

Maandag: Leve de Koning

In dit gedeelte volgt de gewone koningswens: leve de koning. Veel geschenken mogen zijn deel zijn. Rijke korenoogsten mogen er onder zijn regering zijn, tot op de toppen van de bergen toe waar...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 16 t/m 22 juni: Snoeien om te groeien

Christus is de ware Wijnstok, en ware gelovigen zijn de ranken. God als de Landman snoeit, "opdat zij meer vrucht drage".