LCJ-Bijbelrooster 16 t/m 22 oktober: Rijk op aarde of rijk in de hemel

Wat is rijkdom? En is het goed om rijk te zijn?. En zo ja, op welke manier? Daarover gaat dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Liever arm dan rijk?

We moeten vers 16 wel goed verstaan. Hier wordt niet zonder meer de armoede verheerlijkt. Armoede kan zwaar zijn. En wie dat vroeger heeft gekend, is dankbaar dat de levensomstandigheden vandaag...

Woensdag: Niet arm en niet rijk

De verder ons onbekende Agur zegt van zichzelf dat hij dommer is dan alle andere mensen. Hoe kan hij kennis van de Allerhoogste krijgen? Maar zijn gebed en zijn spreuken laten ons zien dat Agur...

Donderdag: Is met geld alles te koop?

Prediker houdt een lang verhaal over rijkdom. Hierin is hij geen buitenbeentje, want het past in het geheel van de Bijbel. Geld is in trek. Het maakt recht wat krom is. Geld stinkt niet. Het is...

Vrijdag: Schatten en zorgen

Wat hebben schatten en zorgen met elkaar te maken? We zijn snel geneigd om te denken: hoe meer schatten je hebt, hoe minder zorgen je je hoeft te maken. Zo kunnen we dat in het dagelijkse...

Zaterdag: Voor wie of wat is jouw hart?

Behouden worden is niet maar moeilijk, dan konden wij er nog ons best voor doen. Het is zelfs menselijk onmogelijk, zegt Jezus. Vanwege onze zonde? Of ons ongeloof? Jezus noemt...

Zondag: De schat van het leven

Als mensen leven we allemaal met de gedachte dat we in ons leven moeten proberen geld en goed te verzamelen. En dan hoef je er niet overdadig op los te leven, maar je legt het graag opzij als...

Maandag: Tijdelijk verlies, eeuwige winst

Aandeelhouders willen winst zien. Als die uitblijft haken ze af! Maar wie met die instelling aandeel wil hebben aan Jezus en Zijn zaak mag zich wel bedenken. Want bij Hem moeten we voorlopig...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 16 t/m 22 oktober: Rijk op aarde of rijk in de hemel

Wat is rijkdom? En is het goed om rijk te zijn?. En zo ja, op welke manier? Daarover gaat dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).