LCJ Bijbelrooster 17 t/m 23 maart: Eenheid, gebed, (on)geloof

Er zou eenheid moeten zijn in de gemeente van Christus. En gebed. En geloof. Maar is het er ook? Daarover gaat de Bijbelstudie van Puntuit deze week, gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De eenheid van de gemeente

We debatteren wat af over kerkelijke eenheid. Wat zijn er al een verzuchtingen geslaakt: ‘Hoe komen we dit probleem toch ooit te boven?’. Het is goed om aandachtig naar dit gedeelte...

Woensdag: Gemeente en gemeenten

In de loop van jaren is de beleving van het kerkverband afgenomen. Is dat erg? Het belangrijkste is dat wij levende leden zijn van een levende gemeente. Toch is het goed dat onze verbondenheid...

Donderdag: De toon van het gebed

We lezen het begin van de brief van Paulus aan de Filippezen. Filippi – in de provincie Macedonië – was een Romeinse kolonie, die volledig de status van een Romeinse stad bezat....

Vrijdag: Geschonken door gebed

Paulus gaat er graag van uit dat Filemon ruimhartig en overvloedig aan zijn verzoek zal voldoen. Op grond van de gezonde broederlijke verhoudingen mag dat gewoonweg verwacht worden. Daarom...

Zaterdag: Voorbede in het gebed

‘Er zijn twee gelegenheden waarbij we bidden moeten. De eerste is, als we er zin in hebben. De tweede is, als we er geen zin in hebben’ (zegt Spurgeon). Met andere woorden: altijd....

Zondag: Een vreselijk (geloofs)voorbeeld

Op zondag krijg je van alles mee uit Gods woord. Dan is het wel de bedoeling dat dat deze week meegaat en vrucht draagt! Zoals het in heel het geloofsleven werkt: wat je eens gekregen hebt, moet...

Maandag: Ik zie, ik zie…

Een gelovige is maar een gewoon mens. En toch hoort en ziet hij door het geloof dingen die een ander niet ziet. Daarover gaat dit gedeelte. Psalm 8 wordt geciteerd. Een lied over de bevoorrechte...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 17 t/m 23 maart: Eenheid, gebed, (on)geloof

Er zou eenheid moeten zijn in de gemeente van Christus. En gebed. En geloof. Maar is het er ook? Daarover gaat de Bijbelstudie van Puntuit deze week, gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).