LCJ-Bijbelrooster 17 t/m 23 maart: Lofzang in lijdenstijd

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Lofzang in lijdenstijd, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Wijdt Hem uw kunst!

Psalm 33 begint ermee dat we de naam van de HEERE lof moeten brengen door te zingen. Maar ook met de harp, de luit en het tiensnarig instrument. Zingen en spelen voor de HEERE. Omdat Hij het...

Woensdag: Wat is het doel?

We kunnen de Christenreis ook een kunstwerk noemen. Het leven van een christen wordt geschilderd als een pelgrimstocht. Het staat vol met beelden en taferelen. Het wordt een creatieve allegorie...

Donderdag: Hem Dienen met lofgezang

In het laatste hoofdstuk van de Christenreis lezen we over het bereiken van de hemelpoort door de pelgrims. De engelen verwelkomen hen voor ze de poort bereikt hebben. De pelgrims vragen de...

Vrijdag: Trompetten en cimbalen

Dat had ik bij de ingebruikname van onze nieuwe kerk ook wel mee willen maken! Eén groot feest. Dat uitbundige kennen wij zo niet. De priesters, in hun officiële kleding, nemen de...

Zaterdag: Een god die niet verlossen kan

We zijn in de ban van het virus. Het komt zo dichtbij. Morgen zal het in veel kerken genoemd worden. Ook de gemeente waar jij bij hoort zal misschien maatregelen genomen hebben. De beelden en...

Zondag: Ik ben de HEERE, en niemand anders

Je hoort het elke zondag vanaf de preekstoel: Ik ben de HEERE, uw God. In dit hoofdstuk staat erbij: Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daaruit blijkt Zijn almacht. We lezen ook over Zijn...

Maandag: De lofzangen van IsraŽl

We leven in de lijdenstijd. Deze psalm spreekt over de Godsverlating. Die moest de Heere Jezus doormaken. Opdat, zegt het avondmaalsformulier, wij nooit meer van God verlaten hoeven te worden....

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 17 t/m 23 maart: Lofzang in lijdenstijd

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Lofzang in lijdenstijd, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).