LCJ-Bijbelrooster 17 t/m 23 maart: Lofzang in lijdenstijd

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Lofzang in lijdenstijd, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Wijdt Hem uw kunst!

Psalm 33 begint ermee dat we de naam van de HEERE lof moeten brengen door te zingen. Maar ook met de harp, de luit en het tiensnarig instrument. Zingen en spelen voor de HEERE. Omdat Hij het waard is. Dat beschrijven de volgende verzen: om Zijn trouw, gerechtigheid en goedertierenheid, om Zijn almacht die tot uiting komt in de schepping ...

-Woensdag: Woensdag: Wat is het doel?

We kunnen de Christenreis ook een kunstwerk noemen. Het leven van een christen wordt geschilderd als een pelgrimstocht. Het staat vol met beelden en taferelen. Het wordt een creatieve allegorie genoemd: een beeldverhaal waarin een diepe betekenis verborgen ligt. Bunyan waarschuwt ons ervoor om je niet te veel te concentreren op de beelden, maar de boodschap te zoeken. Hij ...

-Donderdag: Donderdag: Hem Dienen met lofgezang

In het laatste hoofdstuk van de Christenreis lezen we over het bereiken van de hemelpoort door de pelgrims. De engelen verwelkomen hen voor ze de poort bereikt hebben. De pelgrims vragen de engelen wat ze moeten doen in die heilige plaats. Jullie zullen Hem onafgebroken dienen met lofgezang, gejuich en dankzegging is het antwoord. Er komen bazuinblazers van de ...

-Vrijdag: Vrijdag: Trompetten en cimbalen

Dat had ik bij de ingebruikname van onze nieuwe kerk ook wel mee willen maken! Eén groot feest. Dat uitbundige kennen wij zo niet. De priesters, in hun officiële kleding, nemen de trompetten, en de Levieten de cimbalen. Ze zingen in beurtzang. Om zo de HEERE te loven en te danken omdat Hij goed is. ...

-Zaterdag: Zaterdag: Een god die niet verlossen kan

We zijn in de ban van het virus. Het komt zo dichtbij. Morgen zal het in veel kerken genoemd worden. Ook de gemeente waar jij bij hoort zal misschien maatregelen genomen hebben. De beelden en verhalen kunnen ons bang maken. Zorgwekkende berichten komen van alle kanten op ons af.

We lezen in dit gedeelte van Jesaja over ...

-Zondag: Zondag: Ik ben de HEERE, en niemand anders

Je hoort het elke zondag vanaf de preekstoel: Ik ben de HEERE, uw God. In dit hoofdstuk staat erbij: Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daaruit blijkt Zijn almacht. We lezen ook over Zijn trouw; Hij houdt Zijn woord. Zoek je echte bescherming, een veilige schuilplaats in deze onrustige wereld? HEERE betekent: Ik ben erbij! Ik regeer ...

-Maandag: