LCJ-Bijbelrooster 18 t/m 24 februari: Woord en daad

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Woord en daad, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Spiegelbeeld

Zijn er nog echte gelovigen in het land? Dat wil Jacobus ook weten en hij nodigt ons uit met hem in de spiegel te kijken. Wat zie je daar; een hoorder of een dader van het Woord? Wat is het rijk als iemand graag naar de kerk gaat, ijverig de Bijbel leest en zegt: ‘Spreek Heere, want Uw ...

-Woensdag: Woensdag: Brilpoetsdoek

Gisteren hadden we het over de spiegel van Jakobus. Vandaag hebben we het over de brilpoetsdoek. Wie een bril draagt, herkent het wel: een vuil geworden of beslagen bril, die het zicht hindert in plaats van bevordert. Nu is onze blik wel eens vaker troebel. Doordat we mensen beoordelen op grond van huidskleur, hun kledij, enzovoorts. En je handelt ...

-Donderdag: Donderdag: Spelen met vuur

Als jongen of meisje krijg je al jong de gevaren van vuur aangeleerd. Ermee spelen kan tot heel ernstige gevolgen leiden: brand! Dan grijpt het vuur plotseling onbeheersbaar om zich heen. Jakobus maakt duidelijk dat wij met onze tong brandbaar materiaal met ons meedragen: zeer licht ontvlambaar en vaak een oorzaak van grote schade. Het vreselijke is dat het ...

-Vrijdag: Vrijdag: Onderzoek je woorden

Wat zijn andere mensen soms een makkelijk mikpunt van onze spot, of afkeuring. Het woord vervloeking wordt zelfs genoemd. We zouden daarbij vandaag aan scheldwoorden kunnen denken. Ben je ook wel eens zo snel met jouw oordeel over anderen? Toch zouden wij zulke woorden nooit over de HÉÉRE in de mond durven nemen. Terecht toch? Maar ...

-Zaterdag: Zaterdag: Gevouwen handen

Geheven handen vormen een Bijbelse gebedshouding. Toch zijn gevouwen handen ook veelzeggend. Hoe rusteloos zijn onze handen van zichzelf? En ze voeren daarmee slechts uit wat onze hersenen hun opdragen. Onze rusteloze handen, strijdend, grijpend, werkend… Maar ook schrijvend of typend, hard of teder, in eigen boezem gestoken of van ons af wijzend… Het zijn even zovele ...

-Zondag: Zondag: Verkeerd bidden

Leer ons bidden. Is dat niet het gebed van elke discipel van Christus? Hoe moet ik bidden? Waar mag ik om bidden? De vraag die Jakobus er aan toevoegt, is: waarom bid je? Speciaal stelt hij dit aan de orde omdat zijn lezers niet ontvangen wat zij van de HEERE gevraagd hadden. Daar is niet altijd een oorzaak voor ...

-Maandag: Maandag: Wat een ramp!

Vreselijke dingen gebeuren. Situaties waarin mensen alles kwijtraken. ‘Wat een ramp!’ zeggen we dan. Jakobus zegt dat ook. In welke situatie? Als je veel meer bezit dan strikt noodzakelijk is. Rijkdom dus. Maar dat is toch juist mooi, zal de wereld zeggen? Niks ervan, zegt Jakobus. We zijn in de laatste dagen voor Jezus’ terugkomst op ...