LCJ Bijbelrooster 20 t/m 26 januari: 'Kind van God' zijn

Hoe is het om een kind van God te zijn? Hoe moet je dan leven? Wat kun je verwachten? Bij wie zou je betere antwoorden krijgen dan bij Jezus Zelf? Hij heeft er veel over gesproken in Zijn leven hier op aarde. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) maakte dit Bijbelrooster over de lessen van Jezus over ‘kind van God’ worden en zijn.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Kruisdragen

Niet alleen Jezus moet de weg gaan van het kruis, maar iederéén die discipel wil zijn van Hem moet zijn kruis willen dragen. Welk kruis? Is dat het kruis uit het spreekwoord...

Woensdag: Als een kind

De discipelen hebben maar een kort geheugen. Jezus had nog maar net alle aandacht voor de kinderen gevraagd. Hij had een kind als voorbeeld genomen en gezegd: wie één van zodanige...

Donderdag: Zijn armoede voor onze rijkdom

Deze jongeman heeft alles gedaan naar de letter van de wet, maar nu zal blijken of hij werkelijk de wet gehouden heeft. Is er bij hem liefde voor God én liefde voor de naaste? Jezus...

Vrijdag: Loslaten

Is de prijs niet te hoog? Is het werkelijk waar dat je je ouders los moet laten voor het evangelie? Moet je je vrienden in de steek laten? Moet iedereen zijn akker, zijn werk of studie, opzeggen...

Zaterdag: Stap voor stap

Elke stap dichter naar Jeruzalem is een stap dichter naar het sterven van Jezus. Maar eerst zal Jezus overgeleverd worden aan de overpriesters en de Schriftgeleerden. Via hen gaat Hij door naar...

Zondag: Door het geloof alleen

Uw geloof heeft u behouden. Dat is de kern van waaruit we dit wonder moeten lezen. Dat is Jezus’ oordeel over wat Bartimeüs laat zien. Er is geloof. Maar waaruit blijkt dat geloof?...

Maandag: Totale overgave

Jezus lijkt met gelijke munt terug te betalen. Nu stelt Híj de vragen. Hoe kan de Christus zoon van David zijn, als Hij Heere wordt genoemd? De schare vindt het prachtig. Maar Jezus meent...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 20 t/m 26 januari: 'Kind van God' zijn

Hoe is het om een kind van God te zijn? Hoe moet je dan leven? Wat kun je verwachten? Bij wie zou je betere antwoorden krijgen dan bij Jezus Zelf? Hij heeft er veel over gesproken in Zijn leven hier op aarde. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) maakte dit Bijbelrooster over de lessen van Jezus over ‘kind van God’ worden en zijn.