LCJ Bijbelrooster 21 t/m 27 april: Liefde gevraagd

Liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat is de kern van Gods Wet. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) hield er zaterdag 18 april een appeldag over voor jongeren tot 16 jaar. Daarom is het thema voor dit Bijbelrooster ”Liefde gevraagd! Voor God én voor de naaste”, gemaatk door het LCJ.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Zijn armoede voor ónze rijkdom

Deze jongeman heeft alles gedaan naar de letter van de wet, maar nu zal blijken of hij werkelijk de wet gehouden heeft. Is er bij hem liefde voor God én liefde voor de naaste? Jezus...

Woensdag: Liefhebben en geliefd worden

Op zondag in de kerk wordt Gods wet gelezen. Vaak met de woorden van Jezus daarbij: ‘Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben… en uw naaste als uzelf’. Maar hoe doe je dat op een...

Donderdag: Hierin is de liefde

In onze tijd en maatschappij verwachten veel mensen veel goeds van de mens. Van menselijke kennis en wijsheid, kracht en macht, goedheid en hulp. Het humanisme heeft z’n duizenden...

Vrijdag: Volmaakte liefde

Liefde bestaat in de diepste grond uit daden. Maar daarom zijn alle daden nog geen bewijs van liefde. We doen en laten veel dingen in ons leven lang niet altijd uit liefde, maar heel dikwijls...

Zaterdag: Elkaar liefhebben

Niemand heeft ooit God gezien. Toch kan God zichtbaar en tastbaar worden door de liefde in Zijn gezin. Als de broeders en zusters van Christus’ gemeente elkaar liefhebben, blijven zij zeer...

Zondag: God is liefde!

Vandaag lezen we maar één vers. Dit korte vers kun je als samenvatting van heel het Evangelie zien. Kan je ergens in de Bijbel zo’n kernachtige uitspraak over het wezen van...

Maandag: Mijzelf ten offer geven?

Jezus is hier niet alleen. Een gastheer ontvangt Hem, Zijn discipelen zijn bij Hem. En toch is Hij zo eenzaam. Hij denkt aan het offer dat Hij nu gaat brengen. Maar ook aan het goede nieuws van...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 21 t/m 27 april: Liefde gevraagd

Liefde tot God en liefde tot de naaste. Dat is de kern van Gods Wet. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) hield er zaterdag 18 april een appeldag over voor jongeren tot 16 jaar. Daarom is het thema voor dit Bijbelrooster ”Liefde gevraagd! Voor God én voor de naaste”, gemaatk door het LCJ.