LCJ-Bijbelrooster 21 t/m 27 januari: Vreemdelingschap

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Vreemdelingschap, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Vreemdelingschap van ons?

Er zijn een paar opvallende overeenkomsten tussen de situatie van de christenen aan wie Petrus schreef en christenen in onze situatie. Net als toen zijn we nu als christenen in de minderheid. Christenjongeren zijn bij heel wat opleidingen eenlingen. En in de werkplaats of op kantoor val je op als je christen bent en er voor uitkomt. Daarbij: net ...

-Woensdag: Woensdag: Vreemdelingschap van Lot

Als Abram Lot de keus laat, is dat een geloofsdaad. Immers door de keuze van Lot zal de Heere Abram het voor hem bestemde land wijzen. Lot kiest wat voor het oog het meest aantrekkelijk is, een gebied met paradijselijke aanblik. Hij blijft ook niet uit de buurt van Sodom. In vers 12 staat dat hij zijn tenten tot aan ...

-Donderdag: Donderdag: Vreemdelingschap van Abram

Als Lot vertrokken is blijft Abram eenzaam achter. Nu is ook de laatste band met zijn familie doorgesneden. Maar dan komt de Heere opnieuw Zijn belofte aan Abram bevestigen. Lot hief zijn ogen op met begeerte. Abram moet zijn ogen opheffen met geloof. Al het land, dat hij rondom zag, zou de Heere hem en zijn talrijk nageslacht geven. ...

-Vrijdag: Vrijdag: Vreemdelingschap van Ruth

Wat bezielt Ruth om met haar schoonmoeder mee te gaan? Naar de mens gesproken heeft ze in Israël geen toekomst. Trouwen en kinderen krijgen, het zal uiterst moeilijk zijn. Bovendien werden Moabieten niet toegelaten in de samenkomst des HEEREN (Deut. 23:3). Wat bezielt haar om ook de laatste oproep van Naomi af te wijzen? Haar antwoord verrast ons. &...

-Zaterdag: Zaterdag: Vreemdelingschap van de aartsvaders

Eén eigenschap is kenmerkend voor de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Ze krijgen iets over zich van trekvogels, die je in sommige jaargetijden ziet wegtrekken. Zoals die dieren een onweerstaanbare drang hebben om terug te keren naar het land waar ze eigenlijk thuishoren, kan ook een christen geen rust vinden in deze wereld. De aartsvaders zijn ...

-Zondag: Zondag: Vreemdelingschap van de gelovigen

Om de aansporingen kracht bij te zetten, is in deze brief al heel wat keren het Oude Testament aangehaald. In hoofdstuk 11 gebeurt dat op een bijzondere wijze. Voor het voetlicht treden hier allerlei mensen, die ons - elk op hun eigen manier- kunnen leren wat het is om te blijven vertrouwen op Gods beloften. Of je het nu over ...

-Maandag: Maandag: Jouw vreemdelingschap?!

De juiste houding van een christen is die van een gehoorzaam kind. Daarin komt de kinderlijke verhouding tot God als Vader uit. Door de geboorte uit God begint er een nieuw leven. Een leven van gehoorzaamheid aan Gods wil in plaats van het doen van je eigen zin toen je God en Zijn wil nog niet kende en je ...