LCJ Bijbelrooster 21 t/m 27 maart: Van generatie op generatie

God was niet alleen Iemand die leefde toen jouw overgrootopa en oma leefden. Ook nu nog is Hij de Ik ben die Ik ben. Van generatie op generatie wordt Zijn Woord doorgegeven. Daarbij staat het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ0 met je stil in dit Bijbelrooster.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Doorgeven

Als je een oud familiefotoalbum aan het bekijken bent, wil je best weten wie het allemaal zijn die op die oude foto’s staan. Je wilt dan meer weten over het wel en wee van je...

Woensdag: Generatiekloof?

Mijn opa’s (beiden predikant) heb ik nooit gekend. Dus kon ik niet uit hun eigen mond het verhaal van hun leven horen en hoe de geestelijke en kerkelijke situatie in die jaren was....

Donderdag: Zaaien en maaien

Het is een zaak van de hoogste ernst op welke manier we leven: persoonlijk, in de kerk en daarbuiten. Christelijke vrijheid betekent niet: volg nu je eigen verlangen maar na.

De manier...

Vrijdag: Van generatie op generatie

Mozes heeft tweederde van zijn lange leven in woestijnen tussen Egypte en Israël doorgebracht. Hij weet wat uitzichtloze wegen zijn, in gloeiende hitte met kwellende dorst, door wolken van...

Zaterdag: Een geweldige taak

Gelovigen hebben een geweldige taak in deze wereld. Dat is de reden dat de Heere Jezus niet bidt of de Vader hen uit de wereld wil wegnemen. Hun plaats is juist in de wereld. Jezus bidt of de...

Zondag: Gij zult ze uw kinderen inscherpen

‘Hoor Israël! De Heere onze God is een enig Heere!’ Deze belijdenis is het volk op de lippen gelegd, het zogenaamde ‘Sjema’. Nee, niet als een zaak van de mond...

Maandag: Gods werk zichtbaar laten zijn

Jezus is ternauwernood aan de stenigingsdood ontsnapt of Zijn aandacht is gericht op een mens in nood. Jezus zag de man, die vanaf zijn geboorte door blindheid gehandicapt is geweest.

...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 21 t/m 27 maart: Van generatie op generatie

God was niet alleen Iemand die leefde toen jouw overgrootopa en oma leefden. Ook nu nog is Hij de Ik ben die Ik ben. Van generatie op generatie wordt Zijn Woord doorgegeven. Daarbij staat het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ0 met je stil in dit Bijbelrooster.