LCJ Bijbelrooster 22 t/m 28 maart: Belijden door lijden

Christen-zijn is niet gemakkelijk. In veel landen moeten christenen de belijdenis dat de Heere Jezus Gods Zoon is met de dood bekopen. Maar ook in Nederland stuit je – als het goed is – op weerstand om je getuigenis. Want wanneer je de dingen van de wereld niet liefhebt, zal de wereld je haten. Zoals ze Jezus Zelf haat. Sla Johannes 15 vers 18 en 19 er maar eens op na. Dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) neemt je mee in Bijbelse noties over het lijden dat uit belijden voortvloeit.

Dinsdag: Doet God onrecht?

Wordt er onrecht gevonden bij God, ja of nee. Nee, zeggen Jobs vrienden. En dus… hoor je de redenering? God doet geen onrecht en dus moet Job in het verborgene zwaar gezondigd...

Woensdag: Mijn Verlosser leeft!

Het zijn de bekendste woorden van Job, die hierboven staan. Dat is volgens vers 23 en 24 ook Jobs bedoeling geweest. Sterker: het is de bedoeling van de Heilige Geest geweest. Ze zijn bewijs van...

Donderdag: Het antwoord op Golgotha

We komen in de Bijbel nog al wat kinderen van God tegen, die met de waaromvraag worstelen. Jeremia zegt: ‘Ik weet wel dat U rechtvaardig bent (recht doet), maar nog vraag ik: waarom is de...

Vrijdag: Lijden door lief te hebben

Jezus’ afscheid is nu heel dichtbij. Zijn uur is gekomen. Opvallend is dat Johannes dat omschrijft als de terugkeer naar Zijn Vader (vs. 1 en 3). Bovendien blijkt uit vers 2 dat...

Zaterdag: De zin van het lijden

Heeft lijden om Christus’ wil zin? Of kunnen we er alleen maar kwaad in zien?

Dat verdrukking van christenen een kwaad is waarachter we Gods grote tegenstander moeten zien is...

Zondag: Door lijden tot heerlijkheid

 

Petrus sprak in één van de verzen nog een indrukwekkende lofprijzing uit, nu daalt hij weer af naar de harde werkelijkheid van het dagelijkse leven. En voor ons is...

Maandag: Omhoog

Petrus is bijna aan het slot van zijn brief. Heel concrete zaken stelde hij aan de orde: het lijden om Christus’ wil, de positie van slaven, de moeiten binnen het huwelijk. Aan het slot...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 22 t/m 28 maart: Belijden door lijden

Christen-zijn is niet gemakkelijk. In veel landen moeten christenen de belijdenis dat de Heere Jezus Gods Zoon is met de dood bekopen. Maar ook in Nederland stuit je – als het goed is – op weerstand om je getuigenis. Want wanneer je de dingen van de wereld niet liefhebt, zal de wereld je haten. Zoals ze Jezus Zelf haat. Sla Johannes 15 vers 18 en 19 er maar eens op na. Dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) neemt je mee in Bijbelse noties over het lijden dat uit belijden voortvloeit.