LCJ-Bijbelrooster 24 t/m 30 december: Spreken in de stilte

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Spreken in de stilte, spreekt God of spreek jij?, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 


Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Dinsdag: Heer, ik hoor van rijke zegen

Een opbrengst van 10.000,6000 of minimaal 3000 procent: dat mag wel rijke zegen heten. En daar hóren we ook van! Juist in landen waar christenzijn zo moeilijk is, bijvoorbeeld China, komen honderden, soms duizenden tot geloof. Het schijnbaar machteloze evangelie gaat tóch overwinnend verder. Maar… in ons werelddeel, ons land? Ook daar gebeurt méé...

-Woensdag: Woensdag: Er was geen rust

Het kerstevangelie zet in met een schrijnend bericht. Er is geen plaats voor de komende Jezus en Zijn ouders in de herberg. En dat terwijl een herberg toch een plek was van rust, geborgenheid en veiligheid voor mens en dier. Denk maar aan de barmhartige Samaritaan uit de bekende gelijkenis, die de neergeslagen man toevertrouwt aan de zorg van ...

-Donderdag: Donderdag: Vrede op aarde?

Op vele plaatsen en uit vele monden zal op de kerstdagen het ‘Ere zij God’ worden gezongen. Het is ook een prachtig lied en we zingen het ongetwijfeld met bepaalde gevoelens. Maar hoe is de nuchtere werkelijkheid? Denk eens aan die vrede op aarde, wat merk je daar na de kerstdagen eigenlijk van? Gaat het oorlogsgeweld, vervolging ...

-Vrijdag: Vrijdag: Stilte, ook als het spannend wordt

 

Voelen we de spanning in deze uitleg van Jezus? Hij komt op ons af met ‘het woord van het koninkrijk’. En ‘koninkrijk’ is een machtswoord: God wil en zal het weer te zeggen hebben. Maar dat machtswoord wordt in ons leven uitgestrooid als machteloos en weerloos zaad, waar vaak niets van terechtkomt. ...

-Zaterdag: Zaterdag: Hoe vinden wij stilte in de strijd?

De Amalekiet Haman is begonnen aan zijn laster- en moordcampagne. De kern van zijn gedachtegang is: de Joden zijn anders dan wij, praten anders dan wij, doen anders dan wij, dienen de koning anders dan wij, en dáárom kunnen zij niet onder ons blijven bestaan. Jodenhaters kunnen het niet hebben dat de Joden Gods volk zijn, ...

-Zondag: Zondag: God spreekt!

Op de trappen van de Romeinse kazerne in Jeruzalem staat een man. De soldaten om hem heen moeten hem beschermen tegen de dringende menigte. Het volk wil deze man grijpen en doden! Maar Paulus – want hij is het – spreekt zijn volksgenoten aan. Hij wil zichzelf verdedigen. Hij spreekt hen aan met respect, als vaders, in hun eigen ...

-Maandag: Maandag: De Heere regeert

Asaf, de dichter van dit lied, bidt om Goddelijke hulp in de zware omstandigheden waarin land en volk zich bevinden. Kan hij zonder meer op die hulp rekenen? Nee – Israël heeft het zich niet waardig gemaakt; ze hebben de afgoden gediend. Daarom smeekt Asaf om genade: verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult; bewijs ...