LCJ-Bijbelrooster 25 september tot en met 1 oktober: Leven met God

Henoch wandelde met God. Hoe kan een christen anno 2018 met God leven. En kan dat eigenlijk wel? Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt er deze week met je over na.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: God is aanwezig

De rijkdom van het geloofsleven wordt op een onnavolgbare wijze in de laatste verzen van deze psalm uitgedrukt. Eerst was God afwezig; toen sprak Asaf over ‘ik’ en...

Woensdag: Aanwezig door Zijn Woord

Wie gaat kamperen moet zorgen dat hij goed toegerust is. Alle voorbereidingen zijn getroffen en de kampeerspullen zijn in orde. Ook voor je werk moet je toegerust zijn. Daarvoor volg je een...

Donderdag: Verzegeld met de Heilige Geest

De drie-enige God is actief tot verlossing van zondaren. In dat kader komt aan het slot van deze lange ‘zin’ (vers 3-14) nu ook het werk van de Heilige Geest aan de orde. Wie tot...

Vrijdag: God als schuilplaats

In psalm 32 gaat het hart van het Evangelie open: God is een God die vergeeft. Vergeven is wegdoen wat wij nooit meer ongedaan kunnen krijgen. De Heere vergeeft; Hij haalt er een streep door....

Zaterdag: Ondergeschikt aan Zijn wil

Wie achter mij wil komen, zegt de Heere, moet het kruis opnemen. Dat bekende woord klinkt voor ons misschien niet schokkend meer. Voor de discipelen moet dat wel anders zijn geweest. Het klonk...

Zondag: Vaders zorg

Het leven van mensen op aarde is vol zorg. Nu verbiedt Jezus niet om te zorgen. Jezus brengt ons niet de zorgeloosheid van zwervers bij, al hebben zelfs zij nog hun zorgen. Een mens mag ook wel...

Maandag: De Heilige Geest tot hulp

Het directe onderwijs aan de discipelen loop ten einde. Jezus zal weggaan. Maar als we letten op de vragen die tijdens deze afscheidsrede gesteld worden, valt er door de discipelen nog heel wat...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 25 september tot en met 1 oktober: Leven met God

Henoch wandelde met God. Hoe kan een christen anno 2018 met God leven. En kan dat eigenlijk wel? Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt er deze week met je over na.