LCJ-Bijbelrooster 25 t/m 31 december: Gods Geest is een levend makend Woord

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods Geest in een levend makend Woord, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Hij spreekt en het is er

Waar haal jij je moed vandaan? Laten we bij het begin beginnen. Het begin van de Bijbel, het begin van het leven. Dan zie je, dat zolang God zwijgt, de wereld woest is, donker en leeg....

Donderdag: Een licht op je pad

Voor de oosterling waren de wegen waarop hij moest lopen vaak oneffen en ongeplaveid, met alle gevolgen van dien. Gevaar voor struikelen was er altijd. Straatverlichting in de donkere uren van...

Woensdag: Jezus, het vleesgeworden Woord

Geen mens heeft ooit God gezien. Het wordt soms schouderophalend gezegd om zich daarmee van het bestaan van God af te maken. Dat zal echter niet gaan. Wand dé Mens heeft God gezien. En...

Vrijdag: Op Gods Woord kun je aan

Voor de ballingen in Babel was de weg die ze gingen niet gemakkelijk. De weg van zonden had hun ellende en duisternis gebracht. Toch is er voor het volk van God nog een weg naar het leven. We...

Zaterdag: Gods Woord als juiste voeding

Een baby drinkt melk. Een kind eet kleine hapjes. Volwassenen lusten een stevige maaltijd. Zo hoor het. De schrijver van Hebreeën gebruikt dit beeld voor geestelijk voedsel. Een volwassene...

Zondag: Het Woord als ‘gereedschap’ van de Geest

Over gebrek aan geloofsgroei kun je lang lopen mopperen. Ouderen mopperen dat jongeren niets meer van geloofszaken weten. Jongeren mopperen dat de kennis van ouderen niet meer van deze tijd is....

Maandag: Het Woord leest ons

Gods gedachten houden geen halt bij het masker dat wij van tijd tot tijd opzetten. Ze dringen door tot in onze diepste gevoelens en onze verborgen gedachten. Hij kent ons beter dan we onszelf...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 25 t/m 31 december: Gods Geest is een levend makend Woord

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods Geest in een levend makend Woord, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).