LCJ Bijbelrooster 26 april t/m 2 mei: Hel, totale verlorenheid

Het is een vreselijke plaats waar je liever niet over nadenkt: de hel. Toch is het opvallend dat juist de Heere Jezus er veel over gesproken heeft. Om je af te schrikken en je tot Hem te brengen. Ook dit bijbelrooster gaat over de hel en is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Totaal verlaten…

De kruisiging was een marteldood. De kruisiging betekende ook ultieme eenzaamheid: Zowel op aarde als in de hemel was geen plaats voor de Gekruisigde: daar tussenin hing Hij te sterven in de...

Woensdag: God zal recht doen

Wat is er in de loop van de eeuwen al een bloed van christenen vergoten! Laten wij in ons gebed de vervolgden om Christus’ wil niet vergeten. Misschien denk je: kan dat nu allemaal maar?...

Donderdag: De brede en de smalle weg

Christus roept op om Hem te volgen op de weg van de gehoorzaamheid aan God op de smalle weg van het kruis. Op de brede weg kun je naar eigen goeddunken gaan, een beetje uitwijken als het...

Vrijdag: Ergernissen

Jezus waarschuwt ons dat wij anderen en dan in het bijzonder de jong gelovigen niet zullen ergeren of ten val zullen brengen door onze handelswijze. Wij kunnen zo gauw iemand in de hoek drukken,...

Zaterdag: Erven of sterven

Maakt het uit hoe je leeft? Er zijn mensen die zeggen (of het met hun leven laten zien): ‘De werken zijn niet van belang, zalig worden is toch genade alleen?’ Het laatste is waar,...

Zondag: De laatste bazuin

We leven heen naar de grote dag dat Christus terugkomt. Ben jij bereid Hem te ontmoeten? Dat zal alleen kunnen als we door de Heilige Geest een nieuw hart hebben gekregen. Maar dan moet ook ons...

Maandag: Geduld

Geduld heeft in de Bijbel de klank van: wachten met het oordeel. Je kent dat wel: je kunt soms al te snel je oordeel over iemand hebben. Je kunt al te snel in een bepaalde situatie willen...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 26 april t/m 2 mei: Hel, totale verlorenheid

Het is een vreselijke plaats waar je liever niet over nadenkt: de hel. Toch is het opvallend dat juist de Heere Jezus er veel over gesproken heeft. Om je af te schrikken en je tot Hem te brengen. Ook dit bijbelrooster gaat over de hel en is gemaakt door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).