LCJ Bijbelrooster 26 juli-1 augustus: Vrijheid

Wanneer ben je vrij? Sommigen zullen zeggen: “Wanneer je in een onbezet land woont”. Een ander: “Wanneer ik genoeg geld heb om ieder jaar op vakantie te kunnen”. Een derde voelt zich vrij als hij in het bezit is van een auto.

Maar zo vrij zijn we niet. Ieder mens wordt geboren als slaaf van de zonde. En nu zijn we geroepen om vrij te zijn.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), de jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, denkt deze week met je mee over Bijbelse vrijheid.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Geroepen om vrij te zijn

Ook in onze tijd kom je mensen tegen die zeggen: ‘De wet heeft afgedaan’. Daar hebben we sinds de komst van Christus niets meer mee te maken. Vrijheid, blijheid! Maar wat is dat een...

Woensdag: Leef in blijdschap

Er zijn mensen die aan het begin van een nieuwe week een ‘maandaggevoel’ hebben. Misschien heb jij dat ook weleens. Je kunt dan zo moeilijk aan het begin van een nieuwe werkweek de...

Donderdag: Vrij om te kiezen

In het leven komen we telkens voor kruispunten te staan. Momenten waarop een keus moet worden gemaakt. Namens de HEERE stelt Mozes het volk ook voor de keus. ‘Ziet, ik stel u heden voor:...

Vrijdag: Vrij om te helpen

Ons tekstgedeelte begint met: ‘Wees in de gemeente eensgezind’. Alle vermaningen die daarna volgen vallen hieronder. Eensgezindheid en eenheid is klaarblijkelijk beslissend....

Zaterdag: Gast-vrijheid

Overvalt je ook vaak niet een gevoel van moedeloosheid wanneer bijvoorbeeld iemand in de winkelstraat je aanhoudt met de vraag om ‘jouw hulp’? Een bodemloze put denk je dan. Toch...

Zondag: Genieten in vrijheid

Voor Prediker was het leven niet alleen ijdelheid. Als je dat leven losmaakt van God, dan is het één grote ijdelheid; dan zeg je met de Jeruzalemmers in Jesaja’s dagen:...

Maandag: Hoe vrij ben jij?

Niets is heerlijker dan vrij te zijn. Misschien ben je wel vrij omdat het vakantie is. In het Bijbelgedeelte dat we lazen gaat het over de Zoon en de slaaf. De Zoon dat is de Heere Jezus...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 26 juli-1 augustus: Vrijheid

Wanneer ben je vrij? Sommigen zullen zeggen: “Wanneer je in een onbezet land woont”. Een ander: “Wanneer ik genoeg geld heb om ieder jaar op vakantie te kunnen”. Een derde voelt zich vrij als hij in het bezit is van een auto.

Maar zo vrij zijn we niet. Ieder mens wordt geboren als slaaf van de zonde. En nu zijn we geroepen om vrij te zijn.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), de jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, denkt deze week met je mee over Bijbelse vrijheid.