">

LCJ-Bijbelrooster 26 maart t/m 1 april: Wedergeboorte

"Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." Dat zei de Heere Jezus tegen Nicodemus. Over die nieuwe geboorte denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) met je na in dit Bijbelrooster. 

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Jezusí spreken over een nieuwe geboorte

Het is nacht en rabbi’s zijn met elkaar in gesprek. Om hen heen zitten hun leerlingen. Rabbi Nicodemus opent het gesprek met de woorden: ‘Rabbi, wij weten…’ Wat menen...

Woensdag: Belofte

De Heere zal er voor zorgen dat Zijn Naam geheiligd wordt, dat heeft hij beloofd. Hoe doet Hij dat? Door een geweldig wonder te verrichten. Hij zal Zijn volk tot een heilig volk maken. Niet maar...

Donderdag: Bad van de wedergeboorte

Heb jij ook in de spiegel gekeken die ons in vers 3 wordt voorgehouden? Toch niet vergeten? Lees het anders nog eens. Zo waren wij. Door het geloof in Christus mogen we weten: God heeft ons op...

Vrijdag: Nieuw leven

De zelfopofferende liefde van Christus is de diepste reden voor de prediking van het Evangelie. Het is een wonder dat geen mens klein krijgt. Eén is gestorven voor allen die Hem...

Zaterdag: Een geschenk en erfenis

Wat een grote woorden gebruikt Petrus aan het begin van deze brief! Hij zingt een uitbundig loflied op de barmhartigheid van de God en Vader van onze Heere Jezus. Weet de apostel niet van de...

Zondag: Liefde voor God en Zijn geboden

Gods liefde geeft vrijmoedigheid – zowel in het gebed, als onderweg naar het oordeel. Maar liefde doet meer. Als we ervaren dat God van ons houdt, willen we ook van Hem houden. De...

Maandag: Liefde als genadevrucht

In onze tijd en maatschappij verwachten velen veel goeds van de mens – van menselijke kennis en wijsheid, kracht en macht, goedheid en hulp. Het humanisme heeft z’n duizenden...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 26 maart t/m 1 april: Wedergeboorte

"Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." Dat zei de Heere Jezus tegen Nicodemus. Over die nieuwe geboorte denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) met je na in dit Bijbelrooster.