LCJ Bijbelrooster 27 september t/m 3 oktober: Genezing bij Jezus

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema. Deze week gaat het over Jezus' genezende kracht. Voel jij je geestelijk ziek?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Genezing aan de zoon van een hoveling

Kun je mij misschien aan het adres helpen van de zoon van de hoveling uit Johannes 4?

Ze zouden je in het noorden van Israël vreemd aankijken als je die vraag vandaag de dag daar...

Woensdag: Genezing aan een verlamde te Bethesda

Een predikant hield zijn catechisanten eens het volgende voor: ‘Stel dat ik de gave zou hebben om mensen van alle ziekten te genezen. En ik zou een ziekenhuis binnengaan en daar op een...

Donderdag: Genezing aan Petrus‘ schoonmoeder en een melaatse

Het is sabbat, rustdag. Voorproef van een wereld waarin alles weer goed zal zijn. Maar die wereld is nog toekomstmuziek! Kijk maar naar al die ellende waarmee mensen hier massaal naar Jezus...

Vrijdag: Genezing aan de dienaar van een hoofdman

Heb je een groot geloof? Wie kan dat nu van zichzelf zeggen? De hoofdman in Kapernaüm zei het ook niet over zichzelf, maar de Heere Jezus zei het over hem. Zelfs in Israël had Hij...

Zaterdag: Genezing aan een doofstomme man

Er zijn panden in steden van ons land die langdurig leeg staan. Zij worden vaak ‘gekraakt’. Zonder toestemming van de eigenaar wordt het gebouw bewoond. Een doofstomme man die...

Zondag: Genezing aan een bloedvloeiende vrouw

Twee mensen vluchten naar Jezus. De één wordt bij name genoemd: Jaïrus, een gewaardeerde man in de samenleving. Maar als je kind op sterven ligt ben je alleen nog maar een...

Maandag: Genezing aan het dochtertje van Jaïrus

Jezus wordt uitgelachen – het staat er echt. Onze eerste gedachte is misschien: hoe durven die mensen! Maar…. Hoe zouden wij gereageerd hebben? Want hoe kan Jezus nu zeggen dat het...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 27 september t/m 3 oktober: Genezing bij Jezus

Gezondheid en ziekte is het thema dat komende maand centraal staat op Puntuit. Dit in samenwerking met de jeugdbonden JBGG, HHJO, LCJ en HJW. Ook de Bijbelroosters zullen deze maand meeliften op het centrale thema. Deze week gaat het over Jezus' genezende kracht. Voel jij je geestelijk ziek?