LCJ Bijbelrooster 28 juni t/m 4 juli: De naam van Jezus Christus, wat zegt het jou?

De Zoon van God Zelf kwam naar de aarde. Hij werd mens. Leefde, leed en stierf voor de zonden van Zijn kinderen. Heeft hij ook voor jouw zonden betaald? Deze week staat het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), de jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, met dit Bijbelrooster stil bij de naam van Jezus Christus.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Zijn Naam misbruiken

‘Oog om oog, tand om tand’, is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan...

Woensdag: Zijn Naam verdedigen?

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze onopzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de...

Donderdag: Zijn Naam belijden

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen...

Vrijdag: Zijn Naam tot bescherming

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we...

Zaterdag: Zijn Naam tot behoud

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël teruggegrepen en gezegd: wat vandaag aan de...

Zondag: Zijn Naam in je hart

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat...

Maandag: Zijn Naam loven

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 28 juni t/m 4 juli: De naam van Jezus Christus, wat zegt het jou?

De Zoon van God Zelf kwam naar de aarde. Hij werd mens. Leefde, leed en stierf voor de zonden van Zijn kinderen. Heeft hij ook voor jouw zonden betaald? Deze week staat het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), de jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken, met dit Bijbelrooster stil bij de naam van Jezus Christus.