LCJ-Bijbelrooster 18 t/m 24 juni: De Doop

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week met je na over de waarde van de Heilige Doop.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Doopbeleving

Paulus legt in deze brief alle nadruk op de allesbeheersende plaats van Christus. In Hem, Die als mens lichamelijk op aarde leefde en werkte, is de volheid van God verschenen. Wanneer wij in Hem...

Woensdag: Dooponderwijs

Verstaan wij onze doop? Ik bedoel nu niet of je verstandelijk weet wat de doop inhoudt. Dat is ook belangrijk. Maar het gaat om meer: beleven we het behoud dat in onze doop wordt afgebeeld?...

Donderdag: Abraham, de vader van alle gelovigen

Mogen wij de beloften die aan de Joden gedaan zijn, toepassen op onszelf? Wij zijn immers van oorsprong heidenen. Wel, zegt Paulus, laat de Schrift het zelf maar zeggen. De bevrijdende...

Vrijdag: Gods trouw en menselijke ontrouw

Als dan de besnijdenis op zich niet zalig maakt, wat hebben Joden dan voor op anderen? Die vraag is gezien het voorgaande begrijpelijk. Maar ze ontvangt een ondubbelzinnig antwoord: de Joden...

Zaterdag: Herinnerd aan de doop

Zaterdag 22 juni

 

Lezen: 1 Petrus 3: 17-22

Midden in deze verzen herinnert Petrus de lezers – en dus ook ons – aan de doop. Hoe lang is...

Zondag: Doop met water, met de Geest, met vuur

Johannes is geen ‘geestelijke leider’ die zichzelf centraal stelt. Voortdurend verwijst hij naar Christus. Het water van de doop kan immers zonder meer mensen niet vernieuwen? Dat...

Maandag: God vergeet niet

Het treft ons altijd pijnlijk als mensen domweg vergeten. Je was ziek en mensen van de kerk of je vrienden zochten je niet op in het ziekenhuis en ze beloofden: ik kom je gauw een opzoeken als...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 18 t/m 24 juni: De Doop

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week met je na over de waarde van de Heilige Doop.