LCJ-Bijbelrooster 29 januari t/m 4 februari: Op zoek naar recht en gerechtigheid

Het Landelijk Contact Jeugdwerk gaat deze week met je op zoek in de Bijbel naar recht en gerechtigheid. Doe je mee?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Doe recht en gerechtigheid

Het was de roeping en de eer van Davids koningshuis een afspiegeling te zijn van Gods koningschap over Zijn volk. Juda’s vorsten behoorden te zijn: rechtvaardig, wijs en zacht. Ze moesten...

Woensdag: De rechtvaardige Spruit

Het wordt nacht over Israël. De troon van David ligt neergestort. De koningen hebben gefaald. Het volk gaat naar Babel. Het einde van een trouweloos geslacht is nabij. Maar dan flitst...

Donderdag: Gods rechterhand, die gerechtigheid werkt

Troostwoorden stapelen zich op; troostwoorden in wat we gelezen hebben. Liefelijke klanken komen ons tegemoet wanneer wordt gezegd: ‘Wees niet bang, want Ik ben met je! Ook ondersteun Ik...

Zaterdag: Zegen van rechtvaardige rechtspraak

Psalm 72 is een heel bijzondere psalm, een koningspsalm; allereerst bestemd voor Salomo. Allerlei wensen worden aan zijn adres geuit. Het zal vader David zijn, die in deze psalm voor zijn zoon...

Zondag: Ongerechtigheid haat gerechtigheid

In deze wereld zullen de discipelen van Jezus vervolgd worden. Men zal hen smaden. Men zal leugens over hen rondstrooien en kwaad van hen spreken. Laten we ons daar geestelijk op instellen. Het...

Maandag: Honger en dorst naar de gerechtigheid

In deze wereld heerst verschrikkelijk onrecht. De ongerechtigheid heerst door de macht van de satan en door het zondigen van de werkers van de ongerechtigheid. Wie door de genade van Jezus...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 29 januari t/m 4 februari: Op zoek naar recht en gerechtigheid

Het Landelijk Contact Jeugdwerk gaat deze week met je op zoek in de Bijbel naar recht en gerechtigheid. Doe je mee?