LCJ Bijbelrooster 29 maart t/m 4 april: Belijden door lijden (vervolg)

Christen-zijn is niet gemakkelijk. In veel landen moeten christenen de belijdenis dat de Heere Jezus Gods Zoon is met de dood bekopen. Maar ook in Nederland stuit je – als het goed is – op weerstand om je getuigenis. Want wanneer je de dingen van de wereld niet liefhebt, zal de wereld je haten. Zoals ze Jezus Zelf haat. Sla Johannes 15 vers 18 en 19 er maar eens op na. Dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) neemt je mee in Bijbelse noties over het lijden dat uit belijden voortvloeit.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Niet verkregen?

Er bestaat een boek met de titel ‘Stilte’. Het gaat over christenen in Japan rond 1640. In die tijd werden daar de christenen zwaar vervolgd. Het boek heet ‘Stilte’ omdat...

Woensdag: Adviezen van de trainer I

Lezen: Hebr. 12: 1-3, 2 Timoteüs 4: 7-8

Voor het leven in geloof heb je volharding nodig. De schrijver van Hebreeën heeft dit diverse keren benadrukt. In plaats van...

Donderdag: Adviezen van de trainer II

Lezen: Hebr. 12: 1-3, 1 Kor. 9: 24-27

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de tweede tip van de trainer niet zo makkelijk is om precies te begrijpen. Nu heb je dat wel vaker met...

Vrijdag: Adviezen van de trainer III

Lezen: Hebr. 12: 1-3, Filippenzen 3: 12-14

Vandaag al weer de derde, maar wel de belangrijkste tip van onze trainer. Bij deze komt het er echt op aan. Erop of eronder. Wil je de...

Zaterdag: Volhouden

Lezen: Hebr. 12:4, Lucas 22: 39-44

Gisteren eindigden we met de gedachte dat je voor je eeuwige redding niets hoeft te doen. Door geloof alleen. Maar als het gaat om de strijd...

Zondag: Zó kun je het ook zien

Het komt nogal eens voor dat moeilijkheden in het leven van mensen ertoe leiden dat mensen steeds verder bij God vandaan komen te staan. ‘Als God bestaat waarom is er dan zoveel ellende in...

Maandag: Zicht op Jeruzalem

Wie een reis naar Israël maakt, komt onder de indruk wanneer Jerusalem, de ‘heilige’ stad, in zicht komt. Jesaja wijst ons ook op Jeruzalem. Niet op de aardse stad, maar op het...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 29 maart t/m 4 april: Belijden door lijden (vervolg)

Christen-zijn is niet gemakkelijk. In veel landen moeten christenen de belijdenis dat de Heere Jezus Gods Zoon is met de dood bekopen. Maar ook in Nederland stuit je – als het goed is – op weerstand om je getuigenis. Want wanneer je de dingen van de wereld niet liefhebt, zal de wereld je haten. Zoals ze Jezus Zelf haat. Sla Johannes 15 vers 18 en 19 er maar eens op na. Dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) neemt je mee in Bijbelse noties over het lijden dat uit belijden voortvloeit.