LCJ-Bijbelrooster 3 t/m 9 juli: Getuigen van het Evangelie

De Heere Jezus kwam op aarde om van Zijn Vader te getuigen. Wij zijn op aarde om te getuigen van het Evangelie. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) wil er deze week met je bij stilstaan.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: De getrouwe Getuige

Toen mijn oma nog leefde, droeg ze vaak een medaillon. Een sieraad dat bestond uit twee paneeltjes, door een scharnier verbonden. Als je het openklapte, zag je aan de ene kant een foto van opa...

Woensdag: Christus liefde dringt om te getuigen

Het ‘afleggen van onze aardse tent’, om ‘bekleed te worden met een eeuwig gebouw van God’ gaat wel door het oordeel heen. Wij moeten allemaal voor de rechterstoel van...

Donderdag: Een getuige zijn

De Heere Jezus is aan een werk begonnen. Zo begint Lucas (door Gods Geest geleid) dit nieuwe boek dat hij voor Theofilus en ook voor ons schreef. Theofilus, waarschijnlijk een welgestelde Griek,...

Vrijdag: Schaam je niet om te getuigen

In de Oosterse cultuur is gezichtsverlies een ramp. Misschien was de jonge Timotheüs daar wat gevoelig voor en liet hij zich gemakkelijk afschrikken. Dan vraagt het heel wat zelfoverwinning...

Zaterdag: Getuigen in onmogelijke situaties

Soms zinkt de moed je in de schoenen. Misschien juist vandaag wel? Maar dan komt de Heere Paulus opzoeken in zijn gevangenis, en ook ons, daar waar we zijn. Houd moed, de Heere is hier...

Zondag: Ook de Bijbel getuigt

Het heil is alleen te vinden in Jezus Christus. Maar hoe zit dat dan met mensen die voor Zijn komst geleefd hebben? Jezus zegt dat ook de begraven doden zullen opstaan. Hoe kunnen zij die...

Maandag: Getuigen van hoop

In het begin van zijn brief heeft Petrus geschreven dat christenen mensen zijn geworden die hópen. Ze zie uit naar wat God gaat doen, nu en straks. In het gedeelte dat we vandaag lezen...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 3 t/m 9 juli: Getuigen van het Evangelie

De Heere Jezus kwam op aarde om van Zijn Vader te getuigen. Wij zijn op aarde om te getuigen van het Evangelie. Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) wil er deze week met je bij stilstaan.