LCJ Bijbelrooster 30 aug t/m 5 sep: Genade, zelfs na doodslag

Je kent de overbekende geschiedenis van de moordenaar aan het kruis natuurlijk. Die man kreeg genade na moord. Ook Kees, die door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is geïnterviewd, ervoer genade na een doodslag. Zijn aangrijpende verhaal lees je deze week op puntuit en ook dit Bijbelrooster staat in het teken van genade, zelfs na doodslag.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Niet doodslaan Gods beeld

God wil de mens als Zijn beelddrager op aarde. Eerder lezen we dat in Genesis 1 van Adam en Eva. Nu betreft het Noach. Het nieuwe is het decor. De eerste keer was dat het paradijs, nu is het een...

Woensdag: Niet doodslaan de eerste moord

Wat Kaïn deed valt natuurlijk niet goed te praten. Toch kunnen ook vragen opkomen bij wat de HEERE deed. Want wat was er mis met Kaïns offer? Of moet je dit anders bekijken? zou het...

Donderdag: Niet doodslaan je hart

God veroordeelt niet alleen moord, maar ook de wortel daarvan: haat. God haat de haat! Haten is immers het tegenovergestelde van liefhebben. Wie overgegaan is uit het rijk van de dood naar het...

Vrijdag: Niet doodslaan je vijand helpen

Mozes noemt in dit Bijbelgedeelte een letterlijk voorbeeld om hulp te bieden aan een vijand. Het rund of verdwaalde ezel van uw vijand moet u beslist terugbrengen en zo (al is het je vijand) hem...

Zaterdag: Niet doodslaan je vijand liefhebben

Ook het grote gebod van God om onze naaste lief te hebben was in Jezus’ tijd enorm ingeperkt. De naaste liefhebben, dat gold alleen eigen volksgenoten of mensen van onze eigen richting, zo...

Zondag: Niet doodslaan je naaste liefhebben

Iemand zei eens: ‘De christen is de beste burger’. Ja, want hij heeft iets van de liefde van God mogen ervaren. Heel het leven door het geloof in Christus, dat nieuwe leven door de...

Maandag: Niet doodslaan Hij biedt Zijn vriendschap

Is Jezus hier nu niet de grote Verliezer? We zien toch hoe Hij als een weerloze gevangene wordt geboeid en afgevoerd? En wat doen zijn volgelingen voor Hem? Aan het eind lopen ze allemaal hard...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 30 aug t/m 5 sep: Genade, zelfs na doodslag

Je kent de overbekende geschiedenis van de moordenaar aan het kruis natuurlijk. Die man kreeg genade na moord. Ook Kees, die door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is geïnterviewd, ervoer genade na een doodslag. Zijn aangrijpende verhaal lees je deze week op puntuit en ook dit Bijbelrooster staat in het teken van genade, zelfs na doodslag.