">

LCJ-Bijbelrooster 30 juni t/m 6 juli: Het Koninkrijk van God

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "Het Koninkrijk van God", in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Het was er, het is er en het zal komen.

Het Koninkrijk van God was er in het paradijs. Al het geschapene boog zich vrijwillig voor hun Koning, hun Schepper. Alles en iedereen diende God, en gehoorzaamde Hem in liefde en trouw. In...

Woensdag: Hoe word je een onderdaan?

De Bijbel maakt ons duidelijk dat wij niet willen dat God Koning over ons is. In het paradijs wilden we het niet, en het is niet veranderd. Je wilt leven zoals je zelf wilt. Daarom zul je uit...

Donderdag: Niet van deze wereld

Van welke wereld ben jij?

Als je laat merken dat je niet mee wilt doen met alles wat je vrienden doen, een andere tijdsinvulling hebt, kan het gebeuren dat iemand tegen je zegt: Jij bent...

Vrijdag: Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap

In dat Koninkrijk van God, waar de waarheid regeert, is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En dat Koninkrijk is dus in mensenharten. Wat moet dat een heerlijk leven zijn, als je bij dat...

Zaterdag: Wanneer komt het nu?

De Farizeeën zijn benieuwd wanneer het Koninkrijk van God komt. Zij dachten aan een aards, een zichtbaar koninkrijk. Ze worden steeds agressiever richting Jezus. Hij spreekt over Gods rijk,...

Zondag: Geen aards Koninkrijk

De Joden zagen het Koninkrijk van God vooral als iets van deze wereld. Een aards Koninkrijk. Een politieke en militaire macht. Maar de Heere Jezus zegt: het is een Koninkrijk in de hemel . Het...

Maandag: Het Koninkrijk van God... in mij?

Het Koninkrijk van God is aanwezig in de harten van Gods kinderen. Als je Zijn kind bent en in Hem geloofd, regeert Hij je leven. Paulus dankt hier de Vader Die ons getrokken heeft uit de macht...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 30 juni t/m 6 juli: Het Koninkrijk van God

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "Het Koninkrijk van God", in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).