LCJ-Bijbelrooster 4 t/m 10 augustus: God is trouw

God is trouw. Wat dat voor jou betekent? Daar denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) deze week graag met je over na in dit Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Ook als het moeilijk is

Als je dit hoofdstuk leest vanaf het begin, zullen deze woorden je verbazen. Jeremia klaagt dat de Heere hem in het donker heeft geleid, dat de Heere tegen hem is en hem niet hoort. Hij wordt verdrukt en geplaagd zodat hij zich zwak en hopeloos voelt. Hij verwacht het niet meer van God. Zover kan het met iemand komen. Nood ...

-Woensdag: Geeft onze God grootheid

Dit hoofdstuk is een lied. De Heere geeft Mozes en Jozua de opdracht om een lied te schrijven. En wat zien we in deze verzen duidelijk de trouw van God, Wie Hij is. Hij is een Rotssteen; vast, betrouwbaar. Je kunt op Hem aan. God was een Vader voor het volk. Hij heeft ze gemaakt en vastgehouden. Ze moeten terugdenken ...

-Donderdag: En wij?

Het gedeelte dat we lezen beschrijft de reactie van het volk op Gods trouwe zorg. Verzadigd door Gods goedheid keerden ze hem de rug toe. Ze aanbaden de afgoden en brachten die offers. Wat een belediging voor de HEERE! Het staat er nadrukkelijk: ze offerden aan goden die ze niet kenden, aan nieuwe goden die hun vaders nog niet kenden. ...

-Vrijdag: Het gaat om Zijn eer

De Heere spreekt allerlei oordelen uit over Zijn volk vanwege hun ondankbaarheid, zonde en afgoderij. Er komt honger, ziekte, onderdrukking door vijanden en de dood. De Heere zou ze kunnen verstrooien over de hele wereld zodat niemand meer weet dat er een volk Israel bestaan heeft. Maar er staat dat er iets is dat Hem tegenhoud om die oordelen uit ...

-Zaterdag: Ik heb Uw trouw niet verdiend

Gisteren zagen we dat de Heere goed is en trouw betoont aan een volk dat het absoluut niet waard is. Aan ontrouwe mensen. Vandaag lezen we over iemand die dat zelf ook vindt en belijdt. Jakob hoort dat zijn broer Ezau naar hem toekomt. Hij gaat er van uit dat Ezau wraak komt nemen. Hij wordt bang, en treft maatregelen ...

-Zondag: Vertrouw niet op iets anders

In het boek Koningen lezen we deze geschiedenis. De inwoners van Jeruzalem vertrouwden meer op de sterkte van Egypte in de strijd, dan op de Heere. Ergens is het wel te begrijpen. Je ziet de paarden met de vele strijdwagens en de machtige ruiters. Bij elkaar een sterk leger! Het is veel makkelijker om op iets zichtbaars te vertrouwen dan ...

-Maandag: Kennen is vertrouwen

David looft en prijst de grote Naam van de Heere in deze psalm. En hij heeft daar ook alle reden toe. Hij beschrijft zelf waarom hij zich in de Heere verblijd. Allereerst om Wie Hij is: de Allerhoogste. Maar ook om Gods grote daden in zijn leven. En dan zegt hij: die Uw Naam kennen zullen op U vertrouwen. Dat ...