LCJ Bijbelrooster 6 t/m 12 oktober: Vluchteling onderweg

Je kunt de krant niet openslaan of het gaat wel over migranten, de asielzoekerproblematiek of de vluchtelingencrisis. Laten we de Bijbel openslaan en op zoek gaan naar wat daar in staat over vluchteling en vreemdeling zijn onderweg.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Wandelen met God

Eeuwenoude pelgrimstochten zijn weer in. Naar bedevaartsplaatsen als Rome en Canterbury. Volgens de Bijbel is het leven van gelovigen altijd een pelgrimstocht. Zij gaan met God. Van het verloren...

Woensdag: De enige vluchtroute

In het nieuwe Testament wordt in termen gesproken van Gods laatste oordeel. Met ter waarschuwing de namen van Sodom en Gomorra erbij. Er komt een dag, waarop alle zonde en ongerechtigheid uit...

Donderdag: Ontmoeting onderweg

Je zult ze toch ook tegenkomen: mensen, die niet in de Heere Jezus geloven en toch zoveel goeds doen. In jouw ogen nog een voorbeeld voor jezelf en vele andere kerkmensen. Vindt je in dit...

Vrijdag: Mozes vlucht voor Farao

Mozes is inmiddels een volwassen man. Hij heeft zijn vorming ontvangen aan het hof, bij de dochter van Farao. Toch trekt zijn hart naar zijn eigen volk, dat van Israël. Een man van Egypte...

Zaterdag: Mozes stemt toe bij de man te wonen

Mozes is in Midian terecht gekomen. Namelijk toen hij was gevlucht voor Farao. Hij had zich overgegeven aan de drift van zijn bruisend hart. Nu brengt de Heere hem voor veel jaren op Zijn...

Zondag: Want God is mij een burcht

Voor David wordt het een bange nacht: zijn huis wordt omsingeld en de dood loert op hem. Dat moet David veel gedaan hebben. Dat nu zelfs Sauls dienaren zich tegen hem keren! Michal bedenkt een...

Maandag: Zeg het aan Jezus

Als David ternauwernood aan de dood ontsnapt is, gaat hij naar Samuël, de oude grijze kerkleider van die dagen. Dat is de man, die hem gezalfd heeft. Dat is de man tegen wie hij alles kan...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 6 t/m 12 oktober: Vluchteling onderweg

Je kunt de krant niet openslaan of het gaat wel over migranten, de asielzoekerproblematiek of de vluchtelingencrisis. Laten we de Bijbel openslaan en op zoek gaan naar wat daar in staat over vluchteling en vreemdeling zijn onderweg.