LCJ-Bijbelrooster 6 t/m 13 augustus: Gerechtigheid en barmhartigheid

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) staat deze vakantieweek in augustus stil bij de Bijbelse thema's gerechtigheid en barmhartigheid. Doe mee met dit Bijbelrooster.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: God is barmhartig én rechtvaardig

Soms doet de Bijbel verslag van gebeurtenissen die ons shockeren. Het gedeelte van vandaag doet dat wellicht ook. Ahasveros geeft de Joden – op Esthers verzoek – nog een dag erbij om...

Woensdag: Leve de rechtvaardige!

God gaat Zijn weg met Mordechai. De HEERE gaat met verschillende mensen verschillende wegen. Ook Mordechai’s weg verloopt wonderlijk. God brengt hem op de juiste tijd op de juiste plaats....

Donderdag: “Ik heb ditmaal gezondigd”

Een ontzaglijke hagelbui trekt over Egypte. Hagel, gepaard met donderslagen en hemelvuur. Nog nooit is er zoiets vertoond. Alles wordt platgeslagen, bomen knappen af als luciferstokjes. Farao is...

Vrijdag: Omzien naar elkaar

Elke kerkelijke gemeente heeft een kerkblad. Ook via andere kanalen worden mededelingen gedaan over de zorgen en moeiten die er in de gemeente zijn. Wat doen wij met die mededelingen? Nemen we...

Zaterdag: Bidden voor je vijanden

Eén van de moeilijkste passages uit de Bergrede is wel het gedeelte over het bidden voor je vijanden. Niet moeilijk om te begrijpen wat Jezus hier bedoelt. Wel moeilijk om ook hierin te...

Zondag: Met lege handen toch uitdelen

Mensen die drie dagen achter je aan lopen terwijl ze misschien niet eens echt begrijpen wat je bedoelt – wie zou daar niet moe van worden? Maar Jezus reageert anders. Hij is diep met hen...

Maandag: Doen wat Jezus deed

De voetwassing laat niet alleen de vernedering van Jezus zien. Het is ook een voorbeeld voor iedere onderdaan in Zijn Koninkrijk. Daar is geen plaats voor machtswellustelingen, want die...

Leesplannen

LCJ-Bijbelrooster 6 t/m 13 augustus: Gerechtigheid en barmhartigheid

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) staat deze vakantieweek in augustus stil bij de Bijbelse thema's gerechtigheid en barmhartigheid. Doe mee met dit Bijbelrooster.