LCJ Bijbelrooster 8 t/m 14 september: Diaconaat

Paulus reisde speciaal langs Jerusalem om daar diaconale hulp te verlenen door middel van het afdragen van een collecte. Die collecte was onder christenen uit de heidenen gehouden, speciaal voor de arme Joodse broeders in Christus. Op deze manier schieten broeders en zusters van elders hen te hulp. Hoe bewust ben jij bezig met het diaconaat?

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Wereldwijd diaconaat

We belijden elke zondag dat we geloven ‘een heilige, algemene, christelijke kerk’. Dat woord ‘algemeen’ staat voor ‘katholiek’. De kerk is niet aan...

Woensdag: Strijden in de gebeden

In de kerk kennen we geen helden. Christus’ gemeente wordt gediend door ‘mensjes uit het stof verrezen’ (Calvijn). Ze kunnen niets in eigen kracht en kunnen in bepaalde...

Donderdag: Recht doen aan de naaste

Gods trouwe zorg en bewaring in het leven van Zijn volk vraagt om dankbare erkenning. Mozes houdt het volk hier de spiegel voor. ‘Wat vraagt de Heere van u? Toch niets dan Hem te vrezen en...

Vrijdag: De juiste volgorde

Het is echt hartverwarmend zoals de gemeenten in Macedonië hun offervaardigheid getoond hebben. De Kerkenraden hoefden geen ‘bedelbrieven’ rond te sturen, de penningmeester...

Zaterdag: Het diepste motief

Lezen: Jesaja 53: 1-5 en 2 Korinthe 8:9-12

Jezelf aan de Heere geven en daarna aan de broeders, zagen we in het vorige stukje. Maar hoe kan dat? Waar berust dat op? Daarop geeft...

Zondag: Geven is een zegen

We kunnen allemaal wel eens goede voornemens hebben. Maar we weten ook: niet elk voornemen wordt omgezet in een daad. Er is Paulus veel aan gelegen dat de Korintiërs zullen doen wat ze...

Maandag: Hij die roept is trouw. Wij ook?

Jezus zou zijn werk op aarde kúnnen doen zonder ons. Hij wíl het doen door ons heen! Daarom moeten wij Hem dienen alsof het van ons afhing. Wij zijn verantwoordelijk! Als we dan...

Leesplannen

LCJ Bijbelrooster 8 t/m 14 september: Diaconaat

Paulus reisde speciaal langs Jerusalem om daar diaconale hulp te verlenen door middel van het afdragen van een collecte. Die collecte was onder christenen uit de heidenen gehouden, speciaal voor de arme Joodse broeders in Christus. Op deze manier schieten broeders en zusters van elders hen te hulp. Hoe bewust ben jij bezig met het diaconaat?