Dinsdag: Alleen door het geloof (DL. 1.1-5)

Bijbeltekst

Statenvertaling

Efeze 2

1. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 3. Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; 4. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) 6. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 7. Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Uitleg

In de eerste vijf artikelen zeggen de Dordtse Leerregels dit: Jij zondigt elke dag tegen God. Hierdoor sta jij schuldig tegenover God. God zou niets verkeerd doen als Hij zou besluiten om jou voor altijd verloren te laten gaan (DL 1.1). Maar God is vol van liefde en genade. Daarom heeft Hij de Heere Jezus naar de aarde gestuurd, zodat jij door het geloof in Hem eeuwig kan leven (DL 1.2).

Door de preek en het Bijbellezen roept God jou op om te geloven in de Heere Jezus en je leven te veranderen (DL. 1.3). Er zijn maar twee mogelijkheden: of je gelooft in de Heere Jezus en bent behouden, of gaat voor altijd verloren vanwege je zonden (DL. 1.4). Als je verloren gaat is dat je eigen schuld, maar als je tot geloof komt is dat Gods genade (DL. 1.5). Heel duidelijk zeggen de Dordtse Leerregels dat jij alleen door het geloof zalig kan worden. Tegelijk zeggen ze dat jouw hart zo vol van zonde en van vijandschap tegen God zit, dat je niet zomaar uit jezelf gaat geloven. In Eféze lees je dat daarom alleen God de eer moet krijgen als jij gaat geloven.

Zingen: Ps. 43:5

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Alleen door het geloof (DL. 1.1-5)

In de eerste vijf artikelen zeggen de Dordtse Leerregels dit: Jij zondigt elke dag tegen God. Hierdoor sta jij schuldig tegenover God. God zou niets verkeerd doen als Hij zou besluiten om jou...

Woensdag: Uitgekozen door God (DL. 1.6-18)

Hoe komt het dat de één wel gelooft en de ander niet? De Dordtse Leerregels zeggen: dat komt door de verkiezing van God. Aan sommigen schenkt God het geloof, anderen laat God...

Donderdag: Verlossing alleen door Jezus (DL. 2.1-9)

God is heilig en rechtvaardig. Hij kan jouw zonden niet zomaar vergeven, maar wil dat er voor jouw zonden wordt betaald (DL 2.1). Omdat jijzelf niet voor de zonde kan betalen, heeft God de Heere...

Vrijdag: Beeld van God kapot (DL. 3/4.1-5)

In hoofdstuk 3/4 gaat het over hoe God het hart van de gelovigen verandert. Allereerst gaat het over de zondeval en de gevolgen daarvan. Hoe was het voor de zondeval? God had je gemaakt naar...

Zaterdag: Opnieuw geboren (DL. 3/4.6-10)

Redding kan alleen van Gods kant komen. Wat jij zelf niet kan, dat wil God uit genade doen. Hij wil, door de kracht van de Heilige Geest, jouw hart veranderen (DL. 3/4.6-7). Elke keer als je een...

Zondag: Tot leven gewekt (DL. 3/4.11-17)

Je kunt alleen zalig worden als God je hart verandert. Maar hoe gaat dat? In artikel 11-17 staat het antwoord. Als de Heilige Geest in jouw hart komt, dan opent Hij jouw hart en verandert Hij...

Maandag: Volhouden tot het einde (DL. 5.1-15)

Het laatste hoofdstuk gaat over de volharding van het geloof. Als je een kind van God bent, heeft God jou verlost uit de slavernij van de zonde. Dit betekent niet, dat je niet meer te strijden...